archetyp čeština

Překlad archetyp anglicky

Jak se anglicky řekne archetyp?

archetyp čeština » angličtina

archetype patterned original epitome copied
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV baru | In the barPatnáct vět v angličtině, se kterými můžete zajít na skleničku.Naučit se 15vet.cz »

Příklady archetyp anglicky v příkladech

Jak přeložit archetyp do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Mužský archetyp. Toho, který rodinu zajišťuje, poskytovatele materiálních prostředků, toho jsi nikdy nepoznal.
This archetypal male provider. provider of subsistence. provider of material means. it looks like you never knew.
Proto děláš ten film o mě, protože z hloubi duše hledáš onen otcovský archetyp.
That's why you are making this film on me. You are profoundly seeking the paternal archetype.
Jaký archetyp jsem já?
What archetype am I?
Toto je klasický archetyp v akci.
This is a classic archetype in action.
Pro čisté marxisty je komunismus společenský archetyp, který vyplívá ze zákonů dějin.
For pure Marxists. Resulting from scientific laws of history.
Představ si vycpaná zvířata jako Jungovský archetyp.
Well, think of stuffed animals as a Jungian archetype.
Mohli jej operativně odstranit, když z něj udělali archetyp.
They would have surgically removed it.
Máme archetyp Banů.
She can't stop us.
Nebo nonkonformista, westernový archetyp, kovboj na širé pláni.
Or a nonconformi,a western archetype,cowboy on the range.
Nebo nonkonformista, westernový archetyp, kovboj na širé pláni.
Or a nonconformist, a western archetype, cowboy on the range.
Archetyp mé teorie o rybce v akváriu.
Archetype of the fish in the bowl theory.
Stal se z něj archetyp.
And he's become an archetype now.
Ale který z nich je originál, archetyp? A kolik z nich to vlastně jen předstírá? Převlečení vyznavači klonů?
But which of these is the original, the archetype, and how many of them are merely pretenders, clone admirers in disguise?
Naprosto rozvracející. archetyp hrdiny.
Totally subverting. the hero archetype.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Američtí kongresmani pokládají za archetyp měnových manipulátorů Číňany, ale i Švýcaři zavedli pevný strop pro zhodnocování franku.
American Congressmen view the Chinese as archetypal currency manipulators, but the Swiss have introduced a firm cap on the franc's appreciation.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPaměť | MemoryJak anglicky mluvit o pamatování a zapomínání.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...