architectural feature angličtina

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako architectural feature?

architectural feature angličtina » angličtina

structure characteristics
Doporučujeme...English Vocabulary in UseKoupit booktook.cz »

Příklady architectural feature příklady

Jak se v angličtině používá architectural feature?

Jednoduché věty

As wars and murders show, bestiality is a typical feature of the human race.
Jak ukazují války a vraždy, typickým znakem lidského pokolení je bestialita.
Tom prefers feature films to series.
Tom dává přednost celovečerním filmům před seriály.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Anglická nejužívanější slovaKoupit booktook.cz »