architectural form angličtina

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako architectural form?

architectural form angličtina » angličtina

construction
Doporučujeme...Online kurzAJ - Slovíčka pro designéry B2Podívat se onlinejazyky.cz »

Příklady architectural form příklady

Jak se v angličtině používá architectural form?

Jednoduché věty

Democracy is one form of government.
Demokracie je jedna z forem vlády.
Atoms form molecules.
Atomy tvoří molekuly.
In chemistry, can nitrogen form a single bond?
Může v chemii dusík vytvořit jednoduchou vazbu?
Democracy is a form of government.
Demokracie je forma vlády.
Can you help me fill out this form?
Pomůžeš mi vyplnit tento formulář?
Adjectives in English are often used as adverbs with no change in form.
Přídavná jména v angličtině se často užívají jako příslovce v neměnné formě.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Online kurzAngličtina pro finanční sféru B2+Kurz angličtiny zaměřený na tématiku účetnictví.Podívat se onlinejazyky.cz »