architectural form angličtina

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako architectural form?

architectural form angličtina » angličtina

construction
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyOkna a dveře | Doors and windowsTyhle anglické věty vám otevřou všechny dveře, a to doslova.Naučit se 15vet.cz »

Příklady architectural form příklady

Jak se v angličtině používá architectural form?

Jednoduché věty

Democracy is one form of government.
Demokracie je jedna z forem vlády.
Atoms form molecules.
Atomy tvoří molekuly.
In chemistry, can nitrogen form a single bond?
Může v chemii dusík vytvořit jednoduchou vazbu?
Democracy is a form of government.
Demokracie je forma vlády.
Can you help me fill out this form?
Pomůžeš mi vyplnit tento formulář?
Adjectives in English are often used as adverbs with no change in form.
Přídavná jména v angličtině se často užívají jako příslovce v neměnné formě.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyDěti | ChildrenPatnáct vět, které se vám budou hodit, až se budete anglicky bavit o dětech.Naučit se 15vet.cz »