architectural plan angličtina

Význam architectural plan význam

Co v angličtině znamená architectural plan?

architectural plan

(= plan) scale drawing of a structure the plans for City Hall were on file
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyHledáme práci | Looking for a jobAž budete hledat práci, budou se vám hodit tyhle anglické věty.Naučit se 15vet.cz »

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako architectural plan?

architectural plan angličtina » angličtina

plan

Příklady architectural plan příklady

Jak se v angličtině používá architectural plan?

Jednoduché věty

We plan to stay a week.
Plánujeme zůstat na týden.
We didn't mean to leave Mary out of the plan.
Neměli jsme v úmyslu z plánu vynechat Mary.
Put your plan into practice as soon as possible.
Uskutečni svůj plán co nejdříve.
My plan is different from yours.
Můj plán se od vašeho liší.
My plan is to study in Australia.
Mám v plánu studovat v Austrálii.
I plan to stay here for three days.
Chci tady zůstat tři dny.
I agree to his plan.
Souhlasím s jeho plánem.
The President offered a new plan.
Prezident nabídl nový plán.
He made it clear that he was against the plan.
Dal jasně najevo, že s tím plánem nesouhlasí.
He protested against the new plan.
Protestoval proti tomu novému plánu.
My plan to study abroad went by the board when my father died.
Můj plán studovat v zahraničí šel přes palubu, když zemřel můj otec.
I plan to hire someone who can speak English.
Chystám se najmout někoho, kdo umí mluvit anglicky.
We discussed the plan with him.
Prodiskutovali jsme s ním plán.
He doesn't have the guts to say no to my plan.
Nemá odvahu odmítnout můj plán.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyVlak | The trainS těmito anglickými větami se určitě neztratíte na nádraží kdekoliv na světě.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...