architectural plane angličtina

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako architectural plane?

architectural plane angličtina » angličtina

building plane
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyOdkud jste? | Where are you from?Pár vět, které se vám budou hodit, až se budete s někým anglicky bavit o tom, odkud pocházíte a kde bydlíte.Naučit se 15vet.cz »

Příklady architectural plane příklady

Jak se v angličtině používá architectural plane?

Jednoduché věty

The plane made a perfect landing.
Letadlo provedlo dokonalé přistání.
I am going to America by plane.
Letím do Ameriky.
The plane is approaching New York.
Letadlo se blíží k New Yorku.
How do people manage to sleep on the plane?
Jak lidé dokážou spát v letadle?
He doesn't like traveling by plane.
Nerad cestuje letadlem.
How long will it take by plane?
Jak dlouho to potrvá letadlem?
We have a plane to catch.
Musíme stihnout letadlo.
Our plane was cancelled because of adverse weather conditions.
Náš let byl zrušen kvůli nepříznivému počasí.
They made a little paper plane.
Vyrobili malé papírové letadlo.
Where's your plane ticket?
Kde je tvoje letenka?
Tom has planted a bomb on the plane.
Tom nastražil bombu do letadla.
Is it OK to take food on the plane?
Je ok brát si jídlo do letadla?
Tom was on the same plane I was.
Tom byl ve stejném letadle, jako já.
If I had boarded that plane, I would be dead now.
Kdybych býval nastoupil do toho letadla, byl bych teď mrtvý.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickySpánek | SleepJak mluvit anglicky o spánku, usínání, snech, probouzení a vstávání.Naučit se 15vet.cz »