arctic blue angličtina

Význam arctic blue význam

Co v angličtině znamená arctic blue?

arctic blue

A shade of blue.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV baru | In the barPatnáct vět v angličtině, se kterými můžete zajít na skleničku.Naučit se 15vet.cz »

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako arctic blue?

Arctic blue angličtina » angličtina

glandon blue glandon Arctic blue

Příklady arctic blue příklady

Jak se v angličtině používá arctic blue?

Jednoduché věty

The sky is blue.
Nebe je modré.
When it rains, she feels blue.
Když prší, je sklíčená.
You are very attractive in blue.
V modré jsi velice atraktivní.
He was blue from the cold.
Byl celý modrý zimou.
She selected a blue dress from the wardrobe.
Vybrala si ze šatníku modré šaty.
Who's wearing the blue T-shirt?
Kdo nosí modré tričko?
The blue car is expensive.
To modré auto je drahé.
Blue movies are rated X, which means that only people of 18 and over can watch them.
Modré filmy jsou značené X, což znamená, že je mohou sledovat jen lidé nad 18 let.
Franco has blue jeans.
Franco má modré džíny.
The car is blue.
Auto je modré.
The car is blue.
Automobil je modrý.
I like blue.
Mám rád modrou.
Tom had blue eyes.
Tom měl modré oči.
This blue backpack is heavy.
Ten modrý batoh je těžký.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPaměť | MemoryJak anglicky mluvit o pamatování a zapomínání.Naučit se 15vet.cz »

Příklady arctic blue anglicky v příkladech

Jak přeložit arctic blue do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Tamhle je Blue Gill.
There the Blue Gill.
Ahoj, Blue Gill.
Hey, there! Aboard the Bluegill.
Jako naše milá modrá vlajka Bonnie Blue.
As blue as the Bonnie Blue flag.
Blue Ducku, pospěšte si.
I'm reaching. - Blue Duck, hurry up.
Bydlím v bytech na Blue Horizon.
Well, I live at the Blue Horizon Apartments.
Blue Mesa.
Blue Mesa.
Zná spousty holek z kabaretu Blue Bird.
He's got some pull backstage at the Bluebird. That's why. Right.
V zemi, kde je Blue Grass.
In the country where the grass is blue.
Stalo se to v noci před Blue Goose.
It happened out in front of the Blue Goose at night.
Čeká na tebe v Blue Goose.
He's waitin' for you at the Blue Goose.
Tady jsme, Blue!
Right here, Blue!
Co o tom víš, Blue?
What about that, Blue?
Radši si sedni, Blue.
Break it down, Bluey.
Co je, Blue?
What's up, Blue?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

V roce 1997 konečně počítač Deep Blue od IBM v krátkém zápase porazil světového mistra Garyho Kasparova.
Finally, in 1997, the IBM computer Deep Blue defeated world chess champion Gary Kasparov in a short match.
Tisíce šachistů dnes díky tomu mají překvapivě dobré výdělky z výuky dětí, zatímco v dobách před Deep Blue se šachem skutečně dokázalo uživit jen několik set hráčů.
As a result, thousands of players nowadays earn surprisingly good incomes teaching chess to children, whereas in the days before Deep Blue, only a few hundred players could truly make a living as professionals.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyMáme naspěch | In a hurryTyhle věty vám přijdou v angličtině vhod, až budete pospíchat.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...