are not angličtina

nejsou

Překlad are not překlad

Jak z angličtiny přeložit are not?

are not angličtina » čeština

nejsou
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyMáme naspěch | In a hurryTyhle věty vám přijdou v angličtině vhod, až budete pospíchat.Naučit se 15vet.cz »

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako are not?

are not angličtina » angličtina

is not there is not there are not

are not čeština

Překlad are not anglicky

Jak se anglicky řekne are not?

are not čeština » angličtina

ain’t
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyVlak | The trainS těmito anglickými větami se určitě neztratíte na nádraží kdekoliv na světě.Naučit se 15vet.cz »

Příklady are not anglicky v příkladech

Jak přeložit are not do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

In view, then, of your present opinion. that your superiors are negligent and incompetent, could you give them unquestioned obedience. should you be returned to duty?
In view, then, of your present opinion. that your superiors are negligent and incompetent, could you give them unquestioned obedience. should you be returned to duty?

Možná hledáte...

are | not
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV restauraci | In the restaurantTyhle anglické věty vám pomůžou domluvit se s obsluhou restaurace.Naučit se 15vet.cz »