sla | Isa | isle | Ilsa

Isla angličtina

Význam Isla význam

Co v angličtině znamená Isla?

Isla

A en given name. Coined in the twentieth century from an archaic spelling of Islay, an island in the Hebrides. A river in eastern Scotland, tributary to the Tay. A river in northeastern Scotland, tributary to the Spey.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyNeboj se! | Don't be afraid!Patnáct anglických vět na téma strach a obavy.Naučit se 15vet.cz »

isla čeština

Příklady Isla anglicky v příkladech

Jak přeložit Isla do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

A zatímco Peter Ross je tady, i když je to nemanželské dítě i slečna Isla Harrisová je tady, ačkoliv její spojení s rodinou je velice slabé, pak mám i já právo zde být,jako každý jiný!
And as long as Peter Ross is present, who is nothing but an illegitimate son, and as long as Miss Isla Harris sits here, although she has only the feeblest connection with this family, then I have as much right here as anyone!
Isla.
Isla.
A Isla je jeho komplicem.
And Isla is his partner.
Jmenuji se Isla.
I call myself Isla.
Pak pojedem do Cozumelu a potom na Isla de las Mujeres.
Then we'll go to Cozumel, after that the Isle of Mujeres.
Chcete říct, že kdybyste měl možnost, tak byste na Isla Sornu nejel a nestudoval je?
Are you saying you wouldn't want to visit Isla Sorna and study them if you had the chance?
Najal jsem letadlo na Isla Sornu.
I've chartered an airplane to fly us over Isla Sorna.
To byl ostrov Isla Nublar.
That was Isla Nublar.
Tohle je Isla Sorna, naleziště B.
This is Isla Sorna, Site B.
Vítejte na la Isla de los Alcatraces.
Welcome to la Isla de los Alcatraces.
Co robis? Hus isla k zemi.
What are you doing That's goose down!
Toto je La Isla de la Juventud, Ostrov Mládí, u Kuby.
That's La Isla de la Juventud, The Isle of Youth, off Cuba.
Kapitáne, myslím, že posádka a taky já, jsme čekali něco trochu víc. třpytivějšího. Objížděli jsme zátoky na Isla de Muerta ve tvaru hrušky a pátrali po pokladu.
Captain, I think the crew, meaning me as well, were expecting something a bit more shiny, with the Isla de Muerta going pear-shaped, reclaimed by the sea with the treasure.
Byla jsem na Isla de Muerta.
I have been to the Isla de Muerta.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyHledáme práci | Looking for a jobAž budete hledat práci, budou se vám hodit tyhle anglické věty.Naučit se 15vet.cz »