Isa | Ilsa | Lisa | síla

isla čeština

Příklady isla francouzsky v příkladech

Jak přeložit isla do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

Isla del Fuego, Crab Key, Morgan.
Île de Feu, Caye aux Crabes, etc.
Jmenuji se Isla.
Mon nom est Isla.
Chcete říct, že kdybyste měl možnost, tak byste na Isla Sornu nejel a nestudoval je?
Vous n'iriez pas sur Isla Sorna les étudier si vous le pouviez?
Najal jsem letadlo na Isla Sornu. A chtěli bychom, abyste byl náš průvodce.
J'ai affrété un avion pour survoler Isla Sorna et nous vous voudrions comme guide.
To byl ostrov Isla Nublar.
C'était Isla Nublar.
Tohle je Isla Sorna, naleziště B.
Ici, c'est Isla Sorna.
Vítejte na La Isla de los Alcatraces.
Bienvenue dans la Isla de los Alcatraces.
Kapitán Barbossa a jeho prokletá posádka připlula z Isla de Muerta (ostrova smrti).
Le Capitaine Barbossa et ses mécréants se réfugient dans la Isla de Muerta.
Moc toho o Jack Sparrow známo není než se ukázal v Tortuze s myšlenkou jít po pokladu z Isla de Muerta (ostrova smrti).
On ne sait pas grand-chose sur Jack Sparrow, avant qu'il n'arrive à Tortuga, dans le but d'aller chercher le trésor de l'Isla de Muerta.
Doprovodíte tyto skvělé muže do podpalubí a budete vykonávat příkazy až na Isla de Muerta (Ostrov smrti).
Vous accompagnerez ces braves hommes à la barre, et nous conduirez en direction de la Isla de Muerta.
Toto je La Isla de la Juventud, Ostrov Mládí, u Kuby.
C'est La lsla de la Juventud, l'lle de la Jeunesse, près de Cuba.
Na Isla de Muerta šlo všechno šejdrem, poklad skončil pod vodou.
Vu que l'lle de la Muerta a été engloutie avec le trésor.
Já byla na Isla de Muerta.
J'étais sur l'lle de la Muerta.
Myslíte, že ten kompas ukazuje jen na Isla de Muerta, a chcete mě uchránit před zlým osudem.
Vous pensez que le compas ne conduit que là, vous comptez me sauver du maléfice.

Možná hledáte...