vol | vle | ole | volt

vole angličtina

hraboš

Význam vole význam

Co v angličtině znamená vole?

vole

any of various small mouselike rodents of the family Cricetidae (especially of genus Microtus) having a stout short-tailed body and inconspicuous ears and inhabiting fields or meadows
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyNeboj se! | Don't be afraid!Patnáct anglických vět na téma strach a obavy.Naučit se 15vet.cz »

Překlad vole překlad

Jak z angličtiny přeložit vole?

vole angličtina » čeština

hraboš slepuška pestruška norník lumík hrabošík hryzec

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako vole?

vole angličtina » angličtina

field mouse water vole shrew rat mouse guinea pig grand slam
Doporučujeme...Patnáct vět anglickySpánek | SleepJak mluvit anglicky o spánku, usínání, snech, probouzení a vstávání.Naučit se 15vet.cz »

vole čeština

Překlad vole anglicky

Jak se anglicky řekne vole?

vole čeština » angličtina

goitre craw goiter oesophagus gizzard esophagus crop

Příklady vole anglicky v příkladech

Jak přeložit vole do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Ty vole, nebudeš věřit, co se tu právě stalo.
Dude, you are not gonna believe what just happened here.
Ty vole, je to špatný, člověče!
Dude, this is getting bad, man!
Stejně jako--- Hele vole seru na to.
Unprecedented atmospheric event. As well as being the reason. OK, fuck this.
Když kostnice a hroby smějí vracet koho tam pochováme, ať nám kryptou je vole luňáků.
If charnel-houses and our graves must send those that we bury back, our monuments shall be the maws of kites.
Toto je pan Leonard Vole.
This is Mr. Leonard Vole.
Jak se daří, pane Vole?
How do you do, Mr. Vole?
Pan Vole s ní byl krátce před tím.
Mr. Vole had been with her earlier.
Vole je v tom díky okolnostem až po uši.
Vole seems caught in a web of circumstantial evidence.
Byli spokojení, pane Vole.
They seemed satisfied, Mr. Vole.
Pane Vole, vidíte to z té špatné stránky.
Mr. Vole, you must not take such a morbid point of view.
Omluvte Žanetu, pane Vole.
Don't mind Janet, Mr. Vole.
A není pravda, že by vše vypadalo bledě, pane Vole. Vypadá to naprosto otřesně.
As for things looking bad, they don't look bad, Mr. Vole, they look terrible.
A uvědomujete si, pane Vole, že svědectví oddané ženy nemá příliš velkou váhu.
You realize, Mr. Vole, the testimony of a devoted wife does not carry much weight.
To je jasné, pane Vole.
It has been known, Mr. Vole.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV baru | In the barPatnáct vět v angličtině, se kterými můžete zajít na skleničku.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...