talibe čeština

Příklady talibe bulharsky v příkladech

Jak přeložit talibe do bulharštiny?

Citáty z filmových titulků

Větší protiváhu, Talibe.
Повече противотежест, Талиб.

Možná hledáte...