tamtéž čeština

Příklady tamtéž bulharsky v příkladech

Jak přeložit tamtéž do bulharštiny?

Citáty z filmových titulků

Jago 11 let tamtéž.
Яго на 11 години в същия режим.
Strážník L. A. Wray, tamtéž.
Полицай Л.
Svou práci si strč tamtéž.
Сложи си работата при сандвича.
Líčení proběhne tamtéž.
Процедурата ще започне незабавно.
Titus Pullo, legionář tamtéž.
Тит Пуло, легионер от същия.
Tamtéž.
Тук е.
Řekl bych, že my dva míříme tamtéž.
Мисля, че с вас отиваме на едно и също място.
Mají flotilu v Beamleof a mají armádu tamtéž, z nichž někteří pluli po řece a dobyli Londýn.
Имат кораби и воини в Беамфлеот. Част от тях са отплавали нагоре по реката и са превзели Лъндън.

Možná hledáte...