teorie monetární čeština

Překlad teorie monetární bulharsky

Jak se bulharsky řekne teorie monetární?

teorie monetární čeština » bulharština

парична теория

Možná hledáte...