teoreticky čeština

Příklady teoreticky bulharsky v příkladech

Jak přeložit teoreticky do bulharštiny?

Citáty z filmových titulků

Teoreticky ano, prakticky ne.
На теория - да, на практика не става за ядене.
Tudíž bylo teoreticky možné. že skrze matku zdědím vévodský titul.
Затова съществуваше теоретична възможност да наследя херцогството от мама.
Čistě teoreticky.
Това е просто упражнение.
Ale teoreticky mám všechny potřebné vědomosti k jeho ochraně.
Не, но теоретично всичко ми е ясно.
Teoreticky.
Не могат устоят на оръдията ми.
Ale teoreticky, vždy je tu možnost dosáhnout dalšího zdánlivého osvobození. A toto druhé zproštění také nebude definitivní.
Теоретично може да се издейства и второ привидно оправдаване.
Čistě teoreticky, kdyby byl kapitán Abraham zraněn a požádal mě o ochranu.
Да предположим, че капитан Ейбрахам наистина е ранен и е потърсил защита при мен.
Jen tak čistě teoreticky, co když se vy mýlíte, a Clouseau, ten naprostý pitomec.
Само заради дискусията, какво ще се случи ако вие грешите, а Клузо - този абсолютен глупак и идиот.
Je to teoreticky možné, doktore?
Възможно ли е теоретично, докторе?
Čistě teoreticky, doktore.
А сега, нека да изкажем някои хипотези, докторе.
Čistě teoreticky.
Не разбирам какво целите. Хипотетично.
Je to teoreticky možné, doktore?
Възможно ли е теоретично, докторе?
Teoreticky. Pokud došlo k tomu, co naznačujete, nebyl by toho schopen jen tak někdo.
Хипотетично, мистър Спок, хипотетично, мис Шоу, ако предположим, че това е било направено, то не би било в способностите на много хора.
Teoreticky ano.
Теоретично е възможно.

Možná hledáte...