teoretický čeština

Překlad teoretický bulharsky

Jak se bulharsky řekne teoretický?

teoretický čeština » bulharština

теоретичен

Příklady teoretický bulharsky v příkladech

Jak přeložit teoretický do bulharštiny?

Citáty z filmových titulků

Pak byl útok Vendikaru teoretický.
Значи атаката от Вендекар е била само на теория? О, не.
Pak byl útok Vendikaru teoretický.
Значи атаката от Вендекар е била само на теория?
Teoretický je možné vlastně cokoliv, inspektore. Ale tuto možnost naprosto vylučuji.
Всичко е възможно на теория, инспекторе, но аз изключвам тази възможност.
Jsem teoretický fyzik!
Аз съм физик-теоретик!
Prováděl teoretický experiment.
Той е имал този теоретичен експеримент.
Prováděl teoretický experiment.
Той имал една теория.
To není žádný teoretický limit, jak dlouho lze udržet červí díru?
Нямаше ли времеви лимит за стабилността на тунела?
Teoretický.
На теория?
Je to jen teoretický konstrukt.
Той е теоретична конструкция.
Loni to byl nejvýznamnější teoretický fyzik ve svém oboru.
Миналата година бях на негова лекция по теоретична физика.
Páter Bem byl náš teoretický fyzik. Jo. A taky byl náš lodní psycholog.
Също и корабен психолог.
Winifred, jsem teoretický fyzik otevřený myšlence jiných dimenzí, ale ty je jmenuješ.
Уинифред, аз съм теоретичен физик напълно вярвам в теорията за другите измерения, но твоето наименование за тях.
Teoretický.
Възможно е.
Marcův výzkum je teoretický bezchybný.
На теория проучването на Марко е перфектно.

Možná hledáte...