říční čeština

Význam říční význam

Co znamená říční?

říční

vztahující se k řece

Synonyma říční synonyma

Která slova mají podobný význam jako říční?

říční čeština » čeština

fluviální poříční

Skloňování říční skloňování

Jak se skloňuje říční?

říční · přídavné jméno

+
++

Příklady říční příklady

Jak se používá říční?

Citáty z filmových titulků

Volám říční policii.
Říční policie.
Říční policie, Morrisi, nemůžete k nim dojet?
Říční policie na Hayes Wharf prohledá území. až po Tilly Street.
Říční hlídka 4. Přepínám.
Mohou to být říční piráti, Zebulone?
Hory červené a bílé, hluboká říční koryta kolem cest louky až k domovu.
Byl byste překvapen, kolik stejků je ve dvou galonech říční vody.
Zničit říční systém v Severním Vietnamu.
Nevidíš žlutou říční vodu, pořád teče do moře bez návratu?
Nevidíš žlutou říční vodu, pořád teče do moře bez návratu? Nevidíš jejich kňourání, se šedými vlasy před zrcadlem?
Eriku, tohle je John Van Meegeren, říční policie.
Vidíš to říční koryto?
U říční hlídky.
Na říční lodi cestou za hranice. Advokát Berger se setkává s Weydenem, majitelem plantáže z Jávy, který přijel do Evropy, aby se zde oženil.
Říční ptáci od Nilu.
Zase ti říční ptáčkové.
Ne, je to jen říční hlídka.
Vozy. Říční policie na Hayes Wharf prohledá území. až po Tilly Street.
Říční hlídka 4.
Válka není omluva vypadat jako. říční uhelný parník.
Dnes v noci tě naučím, kde se dají ulovit říční ryby.
Paní Talbotová, trochu jste zkrášlila. tuhle temnou říční krajinu.
Pouze inspektor Wade z oddělení říční policie. byl schopen najít trochu světla v těchto událostech.
Říční policie. Tady Morris.
Malé říční ovoce.
Opravdu, takže musíme prohledat říční břehy proti proudu.
Tento říční bůh je velmi známý.
Mami, tati, říční bůh mi dal tenhle zákusek.
Haku. Říční bůh mi dal tohle.
Tahle země byla vybudována na rybách, velká hejna tresek a tresek bezvousých garnátů a Mihulí třívousých, úhoř říční, který se rozmnožuje jen jednou za 3 roky. Ano!
Můžeme být na lodi mého kamaráda asi za 10 hodin, anebo sedět tady a čekat několik dní na říční hlídku.
Tyhle říční ryby chutnaj líp než jsem čekal.
Furie a říční bohové za pět.
Pět dní jízdy je říční město Daret.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Také akce z nedávné doby proti tzv. africké říční slepotě, lepře a trachomu, sponzorované předními farmaceutickými firmami jako Merck, Novartis a Pfizer, dokázaly pravé divy.
Ale i pro často připomínaný Bangladéš platí, že vědci právě letos doložili, že tato země se rozrůstá o 20 čtverečních kilometrů ročně, protože říční sedimentace nad zvyšující se hladinou moře vítězí.
Prakticky žádný břeh jezera, říční násep, mořské pobřeží nebo horský hřeben nezůstal této hrozby usetřen.
Sněhová pokrývka na horách taje během roku dřív, takže říční voda je méně dostupná během letních vegetačních období.
Kvalita vody pro více než 600 milionů lidí by se zlepšila, kdyby farmy a ranče v jejich povodí omezily množství odtokových vod a obnovily říční břehy.

Možná hledáte...