ad hoc čeština

Význam ad hoc význam

Co znamená ad hoc?

ad hoc

za zvláštním účelem, jen pro tento případ

Synonyma ad hoc synonyma

Která slova mají podobný význam jako ad hoc?

ad hoc čeština » čeština

k této věci k tomuto účelu

Příklady ad hoc příklady

Jak se používá ad hoc?

Citáty z filmových titulků

Co je důležité, to nikdo nevyšetřuje, závěry jsou ad hoc, žádný rejstřík.
Ad hoc, ad loc, čas nemám, všechno umím, všechno znám.
Ad hoc, ad loc čas nemám, já všechno umím, já všechno znám.
Jo, ad hoc.
Ad hoc.
Ad hoc sakra.
A ad hoc.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

USA, nejmocnější člen mezinárodní soustavy, mají sklon upřednostňovat ad hoc přístupy ke globální správě.
Saddám by tedy mohl být souzen jen před ad hoc tribunálem ustaveným pro tento účel, tak jako tomu bylo v případech soudů týkajících se zločinů z bývalé Jugoslávie a Rwandy.
Minulost i přítomnost tíží ad hoc povaha vztahů mezi Spojenými státy, Mexikem a Kanadou.
S růstem mezinárodních kapitálových trhů se sice vynořily některé rutinní postupy, ale ty se stále uplatňují ad hoc.
Světoví vůdci se v převážné většině neradi nechávali Severní Koreou obtěžovat, a kdykoliv proto vyvstal nějaký bezpečnostní problém, reagovali na něj ad hoc.
Lula prohlásil, že tento ad hoc přístup dal Brazílii jistou míru flexibility, která jiným zemím chyběla; nebyla však zadarmo, jak tvrdil, a výsledky neměly dlouhého trvání.
Stačilo by, kdyby hrstka generálních ředitelů a premiérů prohlásila, že jsou připraveni o využívání služeb takové agentury na ad hoc bázi uvažovat.
Vztah Evropy k Rusku je natolik důležitý, že by se neměl rozvíjet ad hoc způsobem prostřednictvím bilaterálních ujednání.
Z americké perspektivy se flexibilní ad hoc koalice ochotných prokázaly jako prospěšnější než zavedená aliance NATO, v níž Německo vedlo boj za odmítnutí turecké žádosti o pomoc.
Principiální střednědobou strategii nahradila ad hoc rozhodnutí.
Na východoněmecké voliče hluboce zapůsobil nejen tím, jak dokázal z srpnu zvládnout ničivé povodně, ale i svým zářijovým ad hoc neutralismem s ohledem na Irák.
Má-li být zachována vláda zákona, nesmí sebeobrana demokracie působit svévolným nebo ad hoc dojmem.
Než mezinárodní společenství založilo ICC, fungovaly zde dva ad hoc tribunály - jeden pro bývalou Jugoslávii a jeden pro Rwandu. Jejich činnost vydláždila cestu k ICC.
Než mezinárodní společenství založilo ICC, fungovaly zde dva ad hoc tribunály - jeden pro bývalou Jugoslávii a jeden pro Rwandu.
Při pohledu na další projev reaktivního rozhodování ad hoc nejsme ovšem o nic moudřejší v tom, jak má Evropa v úmyslu řešit svá dilemata.
Jinými slovy, vlády by neměly činit rozhodnutí ad hoc, když se finanční firmy dostanou do potíží, ale stanovit si politiky finančních záchran dřív, než vyvstane potřeba zakročit.
V minulosti se, čistě ad hoc, při několika příležitostech, kdy se kursy dostaly daleko mimo běžný stav, stalo, že vlády daly hlavy dohromady a jednaly společně.

Možná hledáte...

ad | hoc