D | a | wd | úd

ad čeština

Synonyma ad synonyma

Která slova mají podobný význam jako ad?

ad čeština » čeština

na k

Příklady ad příklady

Jak se používá ad?

Citáty z filmových titulků

Constructio ad sensum. Co to znamená?
Ad domum. - Jenže domus je. - Šestý pád, pane.
Nasir Malik Kemal Inal Ibrahim Shams Ad Dualla Wattab Ibn Mahmud.
Tradice buddhismu přišla do země sněhu v pátém století AD.
Nyní je někteří historici řadí do roku Vodního hada, 213 AD.
Další do roku vody ox 173 AD.
Co je důležité, to nikdo nevyšetřuje, závěry jsou ad hoc, žádný rejstřík.
Vítejte v klubu Reflektor, kde to šlape.. akdeje klid,aD. J.
Pěkná ad velmi chytrá.
Jezevci samozřejmě zatknuti nebyli takže incident byl odložen ad acta.
Ad colaphum!
Ad colaphum je Latinsky.
Ad colaphum maximum!
Říkals, že Ad šla k matce.
Není to podvrh, pane AD.
Constructio ad sensum.
Ad hoc, ad loc, čas nemám, všechno umím, všechno znám.
Ad hoc, ad loc čas nemám, já všechno umím, já všechno znám.
Dominus ad nauseam.
Intro ibo ad altare Dei.
Vítejte v klubu Reflektor, kde to šlape.. akdeje klid,aD.
Nyní je někteří historici řadí do roku Vodního hada, 213 AD. Další do roku vody ox 173 AD.
Ad Deum quila etificat juventutem meam.
V zimě léta 180 AD, dvanáctileté tažení císaře Marca Aurelia. proti barbarským kmenům v Germánii se chýlilo ke konci.
Právě jsme vyhráli cenu Ad Age za ten spot.
Ad lapidem curebat olim regina.
Ad lapidem curebat olim regina. Osmá hvězda je božská.
Jo, ad hoc.
Ad hoc.
Ad hoc sakra.
A ad hoc.
Oddělil jsem se ad nich.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

USA, nejmocnější člen mezinárodní soustavy, mají sklon upřednostňovat ad hoc přístupy ke globální správě.
Saddám by tedy mohl být souzen jen před ad hoc tribunálem ustaveným pro tento účel, tak jako tomu bylo v případech soudů týkajících se zločinů z bývalé Jugoslávie a Rwandy.
Minulost i přítomnost tíží ad hoc povaha vztahů mezi Spojenými státy, Mexikem a Kanadou.
Uspořádání svobodných a spravedlivých voleb nemusí být prvotním tématem, avšak současně to není téma, které by se mělo kvůli stabilitě a výhodnosti odložit ad acta.
S růstem mezinárodních kapitálových trhů se sice vynořily některé rutinní postupy, ale ty se stále uplatňují ad hoc.
Světoví vůdci se v převážné většině neradi nechávali Severní Koreou obtěžovat, a kdykoliv proto vyvstal nějaký bezpečnostní problém, reagovali na něj ad hoc.
Lula prohlásil, že tento ad hoc přístup dal Brazílii jistou míru flexibility, která jiným zemím chyběla; nebyla však zadarmo, jak tvrdil, a výsledky neměly dlouhého trvání.
Do prvního tábora patřili Chálid Mohjí ad-Dín, Ahmad Šaukí, Júsuf Siddíq a další.
Stačilo by, kdyby hrstka generálních ředitelů a premiérů prohlásila, že jsou připraveni o využívání služeb takové agentury na ad hoc bázi uvažovat.
Hráčů je dvaadvacet a mají různý cíl a různé schopnosti. Připočteme-li k tomu, kolik různých konfrontačních a kooperačních manévrů mohou uskutečnit, počet možných kombinací narůstá téměř ad infinitum.
Vztah Evropy k Rusku je natolik důležitý, že by se neměl rozvíjet ad hoc způsobem prostřednictvím bilaterálních ujednání.
Z americké perspektivy se flexibilní ad hoc koalice ochotných prokázaly jako prospěšnější než zavedená aliance NATO, v níž Německo vedlo boj za odmítnutí turecké žádosti o pomoc.
Navíc zatímco úhlavním nepřítelem Izraele je dnes Hamás, Indie stojí před záplavou teroristických organizací - Laškar-e-tajba, Džajš-e-Muhammad, Džamaát-ad-dawa a dalšími.
Principiální střednědobou strategii nahradila ad hoc rozhodnutí.
Na východoněmecké voliče hluboce zapůsobil nejen tím, jak dokázal z srpnu zvládnout ničivé povodně, ale i svým zářijovým ad hoc neutralismem s ohledem na Irák.
Má-li být zachována vláda zákona, nesmí sebeobrana demokracie působit svévolným nebo ad hoc dojmem.
Než mezinárodní společenství založilo ICC, fungovaly zde dva ad hoc tribunály - jeden pro bývalou Jugoslávii a jeden pro Rwandu. Jejich činnost vydláždila cestu k ICC.
Než mezinárodní společenství založilo ICC, fungovaly zde dva ad hoc tribunály - jeden pro bývalou Jugoslávii a jeden pro Rwandu.
Při pohledu na další projev reaktivního rozhodování ad hoc nejsme ovšem o nic moudřejší v tom, jak má Evropa v úmyslu řešit svá dilemata.
Jinými slovy, vlády by neměly činit rozhodnutí ad hoc, když se finanční firmy dostanou do potíží, ale stanovit si politiky finančních záchran dřív, než vyvstane potřeba zakročit.
V minulosti se, čistě ad hoc, při několika příležitostech, kdy se kursy dostaly daleko mimo běžný stav, stalo, že vlády daly hlavy dohromady a jednaly společně.