d | a | wd | úd

ad čeština

Příklady ad bulharsky v příkladech

Jak přeložit ad do bulharštiny?

Citáty z filmových titulků

Eja ergo advocata nostra, illos tuos misericordiae oculos ad nos convertes.
Молим, следователно, спасителко наша, насам твоите милостиви очи към нас обърни.
Tradice buddhismu přišla do země sněhu v pátém století AD.
Будистката традиция проникнала в Тибет през пети век след Христа.
Nyní je někteří historici řadí do roku Vodního hada, 213 AD.
Някой историци казват, че са живели в годината на Водната Змия - 213 след Христа.
Další do roku vody ox 173 AD.
Други в годината на Водния Бивол - 173 след Христа.
Co je důležité, to nikdo nevyšetřuje, závěry jsou ad hoc, žádný rejstřík.
Уликите не са проследявани, заключенията са селективни.
Pěkná ad velmi chytrá.
Красива и много умна.
Jezevci samozřejmě zatknuti nebyli takže incident byl odložen ad acta.
Никой не повярвал, че са виновни енотите. Случаят останал нерешен.
A v rámci pozůstalosti Richových jsem in loco parentus a guardian ad litem pana Richieho.
И като член на имението Рич, аз ставам настойник и пазител на Господаря Ричи.
Více než jedna čtvrtina obyvatel světa žila a zemřela. za vlády římských císařů. V zimě léta 1 80 AD, dvanáctileté tažení císaře Marca Aurelia. proti barbarským kmenům v Germánii se chýlilo ke konci.
Хр., 12- годишната война на император Марк Аврелий срещу варварските племена в Германия, наближаваше края си.
Říkals, že Ad šla k matce.
Каза, че Ад е отишла при майка си.
V zimě léta 180 AD, dvanáctileté tažení císaře Marca Aurelia. proti barbarským kmenům v Germánii se chýlilo ke konci.
През зимата на 180-та г. сл. н. е. 12-годишната кампания на имп. Марк Аврелий. срещу варварските племена в Германия наближаваше края си.
Ne, Ad. Jsem Adam.
Не съм Ад, а Адам.
Promiňte, ale to je jako zákon ad hoc.
Простете ми, е все едно да се натрапи закон със специално предназначение.
Spojily se tam různé ad hoc bojůvky. Vjednom z předměstí začínají být velice agresivní.
Някакви новосформирани милиции са се обединили и стават много агресивни в едно от предградията.