AIDS | adidas | audi | adin

addis čeština

Příklady addis příklady

Jak se používá addis?

Citáty z filmových titulků

Meteority nalezené v Addis Abebě?
Co se asi nosí v Addis Abebě?
Jedem do Addis Abeby, pane Luthore?
Třeba tahle depeše z Addis Abeby.
Pojmenuju to tu Addis Ababa. Všechno se změní.
Všichni v Addis Abebě trpěli vyčerpáním ze soucitu.
Základna letectva Addis, pane.
A obžalována byla vaše kolegyně na Základně letectva Addis?
Addis Abeba.
Hlavní město Etiopie je Addis Ababa.
Potom to byl Tim Addis, dědic Addisova dřevěného bohatství.
Tim Addis?
Tady jsou Tim Addis.
To je Tim Addis.
Přijel jsem z Addis Abeby.
Pojmenuju to tu Addis Ababa.
Uklidni se Addis.
Takže naposledy, kdy jsem měl etiopské jídlo, tak jsem byl na konferenci ohledně Bondiho nárůstu v Addis Ababa.
Donesu ti nějaké civilní šaty, děvčata si budou myslet, - žes přiletěl na skok z Addis Ababy.
Z Addis Ababy?
Přestal být císařem, když konečně zavedli elektřinu do Addis Abeby?
Dougale, bydlí v Addis Abebě.
Tohle poučení jste si odnesl z pádu Addis Abeby?
Tady jsou Tim Addis. Floyd Baracus.
Tim Addis bydlel hned vedle nás.
Tim Addis.
Jako co, o té noci kdy pan Addis zmizel?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Ještě důležitější je, že Meles dostal Addis Abebu na mapu jako sídlo Africké unie a jako hlavní město, kde lze pragmaticky a bez zátěže koloniálních nevraživostí diskutovat o nejhorších problémech Afriky.
ADDIS ABEBA - Co má budoucnost nachystáno pro globální ekonomiku?
V červenci se setkají v etiopské Addis Abebě na Konferenci o financování rozvoje.
V červenci se vlády zemí z celého světa sejdou v Addis Abebě, aby prodiskutovaly nový rámec globálních financí.
ADDIS ABEBA - Trvale udržitelný rozvoj znamená dosahování hospodářského růstu, který je všeobecně sdílený a chrání životně důležité zdroje planety.

Možná hledáte...