1. STUPEŇ adekvátní 2. STUPEŇ adekvátnější 3. STUPEŇ nejadekvátnější

adekvátnější čeština

Skloňování adekvátnější skloňování

Jak se skloňuje adekvátnější?

adekvátnější · přídavné jméno

+
++

Možná hledáte...