1. STUPEŇ adekvátní 2. STUPEŇ adekvátnější 3. STUPEŇ nejadekvátnější

adekvátní čeština

Význam adekvátní význam

Co znamená adekvátní?

adekvátní

přiměřený, odpovídající

Synonyma adekvátní synonyma

Která slova mají podobný význam jako adekvátní?

adekvátní čeština » čeština

přiměřený odpovídající

Skloňování adekvátní skloňování

Jak se skloňuje adekvátní?

adekvátní · přídavné jméno

+
++

Příklady adekvátní příklady

Jak se používá adekvátní?

Citáty z filmových titulků

Zaplaťte účet a nechte adekvátní spropitné.
Nechme na našich advokátech adekvátní kompenzaci za to, že jsem se stala terčem vašich vulgárních žvástů.
Senátor bude diskutovat o plánech kampaně. až bude adekvátní čas. vzhledem k této situaci.
Píše, že zákrok byl adekvátní.
Adekvátní. Ježiši Kriste!
Pro vyhodnocení žádosti byla použita adekvátní forma odpovědi.
Naštěstí s vámi dvěma zde, se panu Johnsonovi dostane více než adekvátní péče.
Vybavení je adekvátní, Lelande?
Jestli chceme zachránit Deannu, Alkar s ní musí přerušit spojení, a může to udělat tehdy, až nebude adekvátní schránkou.
Adekvátní. Vypněte bezpečnostní jištění a odstraňte uzávěr.
Jednou mi bude někdo muset vysvětlit dosah adekvátní odpovědi.
Máte nějaké vedení? Proč neměl Jeriko One adekvátní ochranku?
Pořád měl adekvátní ochranku kolem sebe.
Máte nějaké stopy? Proč neměl Jeriko One adekvátní ochranku?
Možná je to nižší než jsi očekávala, ale pro tuhle poziici je to zcela adekvátní.
Je to adekvátní.
Děs a hrůza mi zabránila v adekvátní komunikaci.
Počítač může jednat jen, když mu dodáme adekvátní informace.
Jsem přesvědčený, že si uvědomujete závažnost a dosah kulturního šoku a sociální dezorientace které by nastali v situaci kdy by byla zveřejněna fakta bez adekvátní úpravy a přípravy lidí.
A vy jste nepřijal adekvátní opatření na jeho ochranu.
Adekvátní.
Není to přesně to, co jsem čekal, ale je to adekvátní.
Adekvátní?
Jaké by bylo adekvátní opatření?
Zásoby jsou adekvátní.
Databáze na vaší lodi obsahuje adekvátní informace o kultuře na planetě Zemi.
Proč neměl Jeriko One adekvátní ochranku?
Doufám, že mi půda dala víc než jen adekvátní záruku, pane.
Změnit tě na Pevného byl jediný adekvátní trest za tvůj zločin.
Je adekvátní.
Naše systémy jsou víc než adekvátní.
Hologram byl adekvátní, ale mou ženu nemůže nic takového nahradit.
Jsem vám kdykoliv k službám. Doufám, že odměna je adekvátní.
Energetický článek je adekvátní.
No myslím, že máme více než adekvátní náhradu.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Navíc země jako Etiopie vyvíjí srdnaté a skutečně pozoruhodné snahy o překonání svých problémů, navzdory nedostatku adekvátní a dlouho slibované pomoci ze strany nejbohatších zemí světa.
Vlády bez adekvátní schopnosti vést soukromý sektor vpřed zřejmě místo zkvalitnění způsobu rozdělování zdrojů spíš spoustu věcí pokazí.
Teprve když pochopíme tyto věci, můžeme formulovat adekvátní a konkrétní politiku.
Lidé však stále trpí a umírají - často v důsledku absence přístupu k důvěryhodným informacím nebo adekvátní léčbě.
K náhlému přesunu zodpovědnosti za zdravotnictví na provincie bohužel došlo bez adekvátní přípravy a dohledu.
Nedostatek adekvátní zahraniční pomoci patří k největším ostudám na naší planetě a Spojené státy zaostávají nejvíc ze všech.
Hlavním problémem výzkumníků v těchto rozmanitých oborech tak nemusí být absence vědeckého pokroku, ale spíše nedostatek adekvátní interdisciplinární kvalifikace.
Jako řečnická figura bylo vyhlášení války proti terorismu pochopitelné, ba možná adekvátní.
Další stěžejní starost představují vhodná rezervní měna a adekvátní mezinárodní likvidita.
Můj závěr je ten, že otevřenost není adekvátní náhražkou pro rozvojovou strategii.
K tomu Evropa potřebuje adekvátní regulační a daňový rámec.
Nová opatření současné vlády se také zdají rozumná a adekvátní.
Finanční krize, která propukla v roce 2008, potvrdila například nutnost adekvátní regulace.
Nový test GeneXpert diagnostikuje nejen TBC, ale současně i MDR-TBC, což znamená, že dokáže rychle nasměrovat adekvátní léčbu a bránit infekci kontaktních osob - což je skutečný průlom.
Americké zahraničněpolitické instituce a jejich personál jsou navíc roztříštěné, spadají pod různé úseky a chybí adekvátní meziagenturní postup rozvoje a financování strategie chytré moci.
Chudí si nemohou koupit adekvátní bydlení sami, a tak je třeba použít veřejné zdroje.
Pokud nebude řešena otázka pracovní síly, Japonsko nedosáhne svého plného ekonomického potenciálu - a tím pádem ani adekvátní regionální a globální pozice.
A aby toho nebylo málo, k obrovským ztrátám přispívá také absence adekvátní infrastruktury pro skladování a dopravu potravin ke spotřebitelům.
Bush ale ani neodstranil rozsáhlé dotace pro ropný průmysl (ačkoliv demokratický Kongres naštěstí možná zakročí), ani nezajistil adekvátní pobídky k úsporám.

Možná hledáte...