adekvátně čeština

Synonyma adekvátně synonyma

Která slova mají podobný význam jako adekvátně?

adekvátně čeština » čeština

přiměřeně

Příklady adekvátně příklady

Jak se používá adekvátně?

Citáty z filmových titulků

Nicméně nejsem zcela kompetentní vás adekvátně učit vás vyšívání, namísto toho budeme mít další lekce zpěvu.
Ačkoli věřím, že zareagujete adekvátně.
Toto zařízení je více než adekvátně zásobené na pohodlných 17 měsíců žití v podzemí.
Ano. práce byla adekvátně dodělána.
A jestli se nebudu schopen adekvátně obhájit, je zde veliká možnost, že budu uvězněn.
Mám tu experty z muzea, kteří vyzdvižené předměty adekvátně ošetří a utřídí.
Jste adekvátně připravená?
A pravidla říkají: reagovat adekvátně na každou situaci.
Adekvátně.
Aby můj přístup fungoval, ten přístup, který byl tak úspěšný v případě Cylona Sharon Valerii, vězni musí být umožněno adekvátně přebývat, jíst, samozřejmě, a kdyby bylo možné poskytnout i oblečení, tedy určité základní pohodlí, hodně by to pomohlo.
Samozřejmě adekvátně maskovaný.
Má radost je adekvátně tomu neomezená.
Jde o to, kdy jste na ty ryby šli. Jde o to, být na maminčiném pohřbu adekvátně oblečený. Jde o prokázání sebeovládání a ohleduplnosti vůči druhým, chápeš?
Nuže, pokud se věci podaří tak, jak očekáváme, budete adekvátně oceněn.
Nevím o něm nic než to, že sloužil adekvátně.
Už jsi prokázal, že máš pravdu docela adekvátně.
Myslím že adekvátně reprezentuje moje projímadlo.
Jo, to si taky myslím.adekvátně.
Nechť vás Bůh adekvátně potrestá.
Aby tento systém adekvátně fungoval. bude třeba 100 návštěvnic a 5 lodí. které by se plavily po amazonských řekách.
Zajímali jsme se o to, zda budou schopny adekvátně odpočívat.
Kdyby vaši zástupci adekvátně odpověděli Maddy. na formální návrh tohoto projektu, nemuseli bychom vás unést.
Pouze během období sociální stability, může společnost adekvátně jednat s kriminálníky jako je tento muž a tato nebohá dívka.
A hotovo! Ty předpisy říkají: Podle profesora Thona, že máme adekvátně reagovat na každou situaci.
Drazí umělci, nyní potřebujeme vidět vaše kivi a adekvátně je posoudit.
Byl jsi zaplacen docela adekvátně.
Pokračujeme adekvátně.
Popsala jsi, jak reagoval na tvoje odhalení. na tvou rakovinu, tím, že byl zlý, ale. přijde mi, že se choval adekvátně ustaraně.
Nuže, pokud se věci podaří tak, jak očekáváme budete adekvátně oceněn.
Ačkoliv ten výraz používám nerada, jsme ve válce. Ve válce, na kterou nejsme adekvátně připraveni.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

V subsaharské Africe pak většina ekonomik nebyla s to adekvátně zareagovat na adaptační programy prosazované Mezinárodním měnovým fondem a Světovou bankou.
Pouze v Iráku administrativa špatně odhadla hrozbu zbraní hromadného ničení, nedokázala adekvátně naplánovat okupaci, a když se jí situace začala vymykat z rukou, projevila také neschopnost se rychle přizpůsobit.
Státy sousedící s Japonskem, kde se stále daří obavám plynoucím z druhé světové války a z neschopnosti Japonska adekvátně přistupovat ke své historii, bude znepokojovat růst japonského nacionalismu.
Od vlád by se také očekávalo, že adekvátně alokují domácí finanční zdroje, aby dosáhly těchto cílů.
Japonsko se mohlo izolovat před značným množstvím dopadů souvisejících s fluktuacemi HDP, kdyby bylo toto riziko adekvátně řídilo.
Nicméně místo aby učinila riziko vlastní pro ekonomický rozvoj a vyvinula portfolio rizikově vybalancovaných projektů (a adekvátně stanovených cen na půjčky), předstírá banka, že je neomylná.
Švýcarský stát má naproti tomu se svými daňovými poplatníky výborný vztah a tomu odpovídá i adekvátně vysoká míra daňové poctivosti.
Ztratili jsme dvě drahocenná desetiletí, během nichž jsme mohli adekvátně reagovat na globalizaci a krizi liberální demokracie a otevřených společností.
Lomborgův případ tedy podle všeho hovoří pro obžalovací model etického přezkumu, který předpokládá, že vědci sami adekvátně řídí své vlastní záležitosti prostřednictvím běžných postupů vzájemného hodnocení.
V menších zemích, samozřejmě v adekvátně menším měřítku a stejně tak s menším rozruchem, dochází k podobně rychlému procesu.
Je taktéž potřeba zajistit, aby občané všech členských států, velkých i malých, byli adekvátně a vhodně zastoupeni v Evropském parlamentu.
Dokážete-li se adekvátně stravovat bez konzumace masa, nerovná se jeho nákup zbytečnému zapříčiňování smrti zvířete - nebo přinejmenším účasti na něm?
Je nezbytné, abychom nejen adekvátně zareagovali na současnou krizi, ale abychom uskutečnili dlouhodobé reformy, jichž je zapotřebí, chceme-li vytvořit stabilnější, úspěšnější a spravedlivější globální ekonomiku.
Také Japonsko nebude schopno adekvátně reagovat, protože jeho vláda nyní není nedokáže udržet nad vodou ani svoje vlastní hospodářství.
Političtí lídři však takovéto vědecké informace adekvátně nevyužívají, především kvůli hlubokým propastem, jež přetrvávají mezi vědeckou obcí, politiky a širokou veřejností.

Možná hledáte...