adekvátně čeština

Příklady adekvátně švédsky v příkladech

Jak přeložit adekvátně do švédštiny?

Citáty z filmových titulků

Toto zařízení je více než adekvátně zásobené na pohodlných 17 měsíců žití v podzemí.
Denna byggnad är mer än välförberedd för 17 månaders existens.
Myslím že adekvátně reprezentuje moje projímadlo.
Jag tror att hon är den rätta för att representera mitt laxermedel.
Ano. práce byla adekvátně dodělána. - Děkuji, pane.
Ja, ni får godkänt.
A jestli se nebudu schopen adekvátně obhájit, je zde veliká možnost, že budu uvězněn.
Om jag inte kan försvara mig själv finns en verklig risk för fängelsestraff.
Mám tu experty z muzea, kteří vyzdvižené předměty adekvátně ošetří a utřídí.
Mina experter bevarar och katalogiserar dessa artefakter.
A pravidla říkají: reagovat adekvátně na každou situaci.
Reglerna säger att vi ska hantera det som händer på bästa sätt.
Adekvátně.
I natura.
Drazí umělci, nyní potřebujeme vidět vaše kivi a adekvátně je posoudit.
Konstnärer, vi behöver se era kiwis för bedömning.
Byl jsi zaplacen docela adekvátně.
Du har redan tillräckligt betalt.
Vysoké součty dávají výhodu hráči, podle nich pak adekvátně sázejí.
Höga nummer är i fördel för spelaren, de satsar utefter det.
Takže, všem pohlavím jsou adekvátně přiřazeny jejich úděly.
Nu har alla könen bekvämt blivit tilldelade sina uppgifter.
Silně praktická, ale adekvátně jako vždy.
Ja, helt genialisk och på samma gång Förträffligt praktisk!
Samozřejmě adekvátně maskovaný.
Med bra förklädnad. - Du ljuger.
Pokračujeme adekvátně.
Vi fortsätter i enlighet med.

Možná hledáte...