adekvátně čeština

Překlad adekvátně portugalsky

Jak se portugalsky řekne adekvátně?

adekvátně čeština » portugalština

adequadamente

Příklady adekvátně portugalsky v příkladech

Jak přeložit adekvátně do portugalštiny?

Citáty z filmových titulků

Nicméně nejsem zcela kompetentní vás adekvátně učit vás vyšívání, namísto toho budeme mít další lekce zpěvu.
Mas como não sou muito bom em lavores, - Teremos aulas extra de canto.
Uvědomuji si, že to co řeknu bude velký šok. Ačkoli věřím, že zareagujete adekvátně.
Sei que o que estou prestes a dizer será um choque. mas conto com a vossa resposta apropriada.
Myslím že adekvátně reprezentuje moje projímadlo.
Acho que ela se saiu muito bem com o meu laxante.
Ano. práce byla adekvátně dodělána.
Sim, o trabalho foi bem feito.
A jestli se nebudu schopen adekvátně obhájit, je zde veliká možnost, že budu uvězněn.
Se não me puder defender, há fortes probabilidades de que vá preso.
Mám tu experty z muzea, kteří vyzdvižené předměty adekvátně ošetří a utřídí.
Tenho especialistas de museus que vieram garantir. a devida preservação e catalogação destas relíquias.
Jste adekvátně připravená?
Você está adequadamente preparada?
Kdyby vaši zástupci adekvátně odpověděli Maddy. na formální návrh tohoto projektu, nemuseli bychom vás unést.
Se os seus representantes tivessem respondido devidamente, à proposta deste projecto da Maddy, nada disto seria necessário.
Adekvátně.
Na mesma moeda.
Doufám, že jsem adekvátně nastavil přílivová schémata.
Vou acertar os meus gráficos de marés de acordo. Onde quer chegar?
Vysoké součty dávají výhodu hráči, podle nich pak adekvátně sázejí.
Números altos favorecem o jogador, e eles fazem as apostas consoante isso.
Nikdo nezareagoval adekvátně situaci.
Ninguém respondeu adequadamente à crise.
Policie reaguje adekvátně.
A polícia respondeu apropriadamente.
Nevěřím, že existuje anglické slovo, které by to adekvátně popsalo.
Não há palavra que descreva de forma adequada. Serpentear.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Ztratili jsme dvě drahocenná desetiletí, během nichž jsme mohli adekvátně reagovat na globalizaci a krizi liberální demokracie a otevřených společností.
Perdemos duas décadas valiosas para dar uma resposta adequada à globalização e à crise da democracia liberal e sociedades abertas.

Možná hledáte...