čeština | angličtina | němčina | ruština

agonie čeština

Význam Český výkladový slovník

Co znamená agonie?

agonie

závěrečná fáze života, kdy ustávají základní životní funkce

Synonyma Česká synonyma

Která slova mají podobný význam jako agonie?

Gramatika Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje agonie?

agonie · podstatné jméno

+
++

Věty Česká databáze vět

Jak se používá agonie?

Citáty z filmových titulků

Den se vlekl v agonii nejistého očekávání.
Je to bolest nad bolesti, tak intenzivní agonie, že okamžitě ochromí mozek.
A Kristus krvácející a umírající, se vzchopil ve své agonii, aby se obrátil k obyčejnému zloději a odpustil mu.
Pouze to prodlouží agonii.
Věděli jsme, že je to zabiják, teď je zraněný, a nejspíš se někde svíjí v agonii.
Je v agonii.
Tahle tvá agonie brzy skončí. Tak jako ta moje.
Tenhle biják je za lidskost a proti špatnosti a strhává pokryteckou fasádu z gin tonicu naší společnosti a kašle na posvátný krávy, co bučej v agonii kolem.
Ze mne se stal napůl invalida, ale ona prožila hroznou agonii.
Agonie byla v samotném okamžiku hraní.
Míle daleko! Svíjel jsem se v agonii v jáme pekelne!
Byla to agonie.
Ne, vyhovuje-li vám pomalá agonie.
Procitnu z agonie a on stojí přede mnou!
Lidské maso, stále jako živé, jeho agonie ještě čerstvá.
Nejdříve se každý sval, každý nerv stane ohněm. muka a nakonec agonie.
Krolla uspokojí jen prohloubení vaší agonie.
Agonie!
Smrtelná agonie japonské armády na Borneu byla tak smutná, jako potopení velké lodi.
To není nic pro , všechny ty sladké agonie pánbíčkářství,.hymny, svatozáře a sebezpytné modlitbičky.
Láska je extáze a agonie. Volnost a uvěznění. Touha a osamění.
Vítejte na ostrově Agonie.
Co vás přivádí na ostrov Agonie, gentlemati?
Agonie obětního beránka!
Horší než naprostá agonie lásky?
A součástí agonie byly všechny ty balvany a sněhové pusinky na povrchu ledovce. A schopnost slyšet protékat vodu.
Fred, Nekonečná agonie.
Pro nás, agonie a krása, žijí bok po boku.
Smrt nebo agonie?
Agonie je asi nejlepší slovo.
Agonie.
Každý senzor bolesti v tvém těle pálí ostošest dokud agonie není jen slovo nebo koncept- je to tvoje jediná realita.
Je to křik agonie mimo veškerá slova.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Navzdory mnoha dřívějším slibům, že dojde k sanaci, zůstává Ogoniland v environmentální agonii, zbídačený a přiotrávený ropným průmyslem.
Součástí syrské agonie je sebenaplňující se povaha konfliktu.
Dokud se tohle nezmění, haitská agonie bude trvat.
K těmto změnám však nedojde přes noc, a tak Mexiko potřebuje krátkodobá řešení své agonie.
Země v jádru přitom argumentují tím, že mohou dělat jen málo pro posílení agregátní poptávky a zmírnění tlaku na své partnery, přestože agonie periferních zemí stahuje do recese i jádro kvůli jeho závislosti na periferních vývozních trzích.

Možná hledáte...