čeština | angličtina | němčina | ruština

akcelerátor čeština

Synonyma Česká synonyma

Která slova mají podobný význam jako akcelerátor?

akcelerátor čeština » čeština

zrychlovač urychlovač zařízení plynový pedál automobilu děj

Gramatika Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje akcelerátor?

akcelerátor · podstatné jméno

+
++

Věty Česká databáze vět

Jak se používá akcelerátor?

Citáty z filmových titulků

První je ethefon, což je růstový akcelerátor tabáku.
Jejím úkolem je kontrolovat množství benzínu uvolněného, když sešlápnete akcelerátor.
Když člověk sešlápne akcelerátor, otevře ho naplno, jako když sešlápne pedál plynu na podlahu.
Byli bychom sraženi nazpět časem, pak vrženi časem dopředu, dokud by ho akcelerátor urychloval. Pak znovu vrženi v čase zpátky v nekonečné smyčce. Jako přeskakující deska gramofonu.
To znamená, že akcelerátor dnes vypnout nemůžeme.
Liso, nemáme na výběr. Musíme udržet akcelerátor plně provozuschopný, dokud nebude situace pod kontrolou.
Ne, ne! Akcelerátor být dnes v noci spuštěný.
Denk nelegálně spustí akcelerátor.
Akcelerátor potřebuje dvě hodiny přípravy, než se může spustit.
Podezřívají ho, že porušil bezpečnostní předpisy. Pokoušel se spustit akcelerátor a překročit rozpočet.
Roberte, ty v noci ten akcelerátor nespustíš!
Akcelerátor bude mít do pěti let cenu 50 miliard dolarů!
Když přijde připravit v noci akcelerátor, zavolám pro posily, vy dva budete stranou, a je po všem.
Thadiusi, nemůžeš spustit akcelerátor.
A tohle musí být sekundární elektrodový akcelerátor.
Byl bych s tím opatrný, kdybych byl tebou, to je ultraheamový akcelerátor.
Musíme udržet akcelerátor plně provozuschopný, dokud nebude situace pod kontrolou.
Akcelerátor být dnes v noci spuštěný.
Matematická teorie, která je stále propojená na akcelerátor.
Dr. Moxley se pokoušel nelegálně spustit akcelerátor.
Bylo to něco jako chvilkový akcelerátor nápadu, který se prostě.. stal.
Aktivujte AKCELERÁTOR FOTONOVÉHO ZNIČUJÍCÍHO PAPRSEKU.
Vysokoenergetický akcelerátor protonů..a modulátor metafáze.
Dej mu akcelerátor.
Asi to byl ten akcelerátor, syntetický enzym v našich kapačkách, který měl naše těla přizpůsobit životním podmínkám na Tanisu.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Nezaměstnanost vždy dosahovala nejnižší úrovně na konci dekády nebo rok nato, poháněna cyklickými pohyby v investicích do zařízení, které se držely učebnicového modelu multiplikátor-akcelerátor.

Možná hledáte...