aktivní žádanka

Příklady aktivní žádanka příklady

Jak se používá aktivní žádanka?

Jednoduché věty

Moje babička je i v pětaosmdesáti hodně aktivní.
Tom je stále aktivní.

Citáty z filmových titulků

Protože jste de Boeldieu, aktivní důstojník francouzské armády.
A já von Rauffenstein, aktivní důstojník císařské armády.
Když se zdejšími lidmi dostavěl Shangri-La, bylo mu 108 let a byl velmi aktivní, i když měl jen jednu nohu.
Já jsem nebyl v aktivní službě, a přesto mě povolali.
Nepříliš aktivní.
Věk těch nových bude v rozmezí 20 až 44 let. Polovina z aktivní služby, zbytek bez výcviku.
Jean Martin, zvaný Little Jeannot, stále aktivní, byl smolař.
Spíte, ale vaše mysl je aktivní.
Jsme aktivní částí našich složek a loď se pohybuje prakticky ve válečných podmínkách.
Je to aktivní i v tuto chvíli.
Je to nesmírně aktivní žíravina.
Když není aktivní, je pevný.
Mám jich tolik, že bych s nimi uspal aktivní sopku. Výborně.
Má velmi aktivní představivost.
Přišel jste sem přímo z aktivní služby?
Když jsi mi zavolala, nebyl jsem v aktivní službě.
Jste zpět v aktivní službě.
Budeme skutečně aktivní.
Ano, slyšel jsem kapitána, prakticky si podplatil cestu do aktivní služby.
Už jsem myslel, že nepřijdeš, starouši, obávám se, že jsem měl být víc aktivní.
Kdy jste odešel z aktivní služby?
Představte si, že aktivní typ, jako je tenhle, má delikátní sen.
Navíc ho to vyřadí z aktivní služby.
Jestli tomu rozumím Admirále, tak již nejste v aktivní službě.
Námořní občanský průkaz. Jméno aktivní kapitán, major, William Martin.
Je aktivní důstojník či dočasný?
Mám na mysli, řekněme si to takhle.. Máš velmi aktivní fantazii.
Byl jste aktivní v armádě Spojených států v roce 1945, na konci války?
No, nechci být hrubá, ale. nemohli bychom použít dvě aktivní, modrá by zčervenala sama. a mohli bychom pokračovat něčím jiným.
Budu, co nejmíň aktivní..Za účelem vžít se do psychiky nezaměstnaného. Ne, jen odborně a intelektuálně Abych zjistila, jak se nečinnost projevuje.
Trhlina aktivní!
Je to nesmírně aktivní žíravina. Pozor na zbytky.
Mám tolik, že bych mohl utišit aktivní sopku. Dobře.
Vždyť byl aktivní.
Atmosféra venku je dýchatelná a přesto je zásobník kyslíku aktivní.
Proč jsou jeho senzory aktivní!
Tedy 0.3 selhání na každou 24 hodinovou aktivní periodu, souběžně i nesouběžně.
Za chvíli budou všichni plně aktivní.
Dokud nedojde k finálnímu propojení a otrocké jednotky nebudou aktivní, jsme bezbranní.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Krátce, zahraniční politika USA může být stejně aktivní jako dřív, ale jde do útlumu a je mnohem přísnější na své priority.
Při přípravě Všeobecné deklarace lidských práv sehrála aktivní a významnou roli celá řada rozvojových zemí - zvláště pak Indie, Čína, Chile, Kuba, Libanon a Panama.
Přestože Belgie nedávno následovala ve stopách nizozemského způsobu regulace dobrovolné aktivní eutanázie v přísně lékařském rámci, je to právě tento druh regulací, který se čím dál častěji zpochybňuje.
Stále větší počet lidí, a to i umírněných, se zapojuje do aktivní opozice.
Takové nejednoznačné vyjádření si lze vykládat buď jako aktivní podporu ruské policie, anebo jako pasivní spolupráci.
I kdyby se však některé plodiny měly kontaminovat, pravděpodobnost, že určité aktivní léčivé látky budou obsažené v konečném potravinářském produktu v takovém množství, aby mohly mít nepříznivý dopad na lidské zdraví, zůstane velmi malá.
Aktivní složka by pak musela přežít mletí a další zpracování a poté vaření, a navíc by musela být orálně aktivní, což proteinové léky většinou nejsou, protože se vstřebávají v žaludku.
Tentokrát ovšem vojáci zůstali v kasárnách, a to z jednoduchého důvodu: probuzené obyvatelstvo, aktivní občanská společnost a svobodná a pulzující média by další armádní zásah do politiky nestrpěly.
Oxytocin je aktivní ve vývojově starých oblastech našeho mozku, mimo naše vědomé vnímání.
Stejně aktivní je Čína také na jih a na západ od svých hranic.
Je pokračováním předloňského čínského návrhu na vytvoření zóny volného obchodu mezi Čínou a státy ASEAN i aktivní finanční podpory Thajska a Indonésie během asijské finanční krize v letech 1997-98.
Vždyť lidé jsou nejtvořivější, když jsou aktivní, ne když jsou bez práce.
Aktivní občané, kteří hájí liberální uspořádání, tak musí působit jako jeho ochránci.
Mnoho z nich nikdy nedokončí ani základní školu a nebude tak schopno hrát skutečně aktivní roli v moderní společnosti.
Aktivní vůdčí role těchto a dalších lídrů je dnes zapotřebí víc než kdy dřív, aby se nepříznivý vývoj zvrátil.
Korea a Malajsie rady MMF ignorovaly a aktivní role se ujaly jejich vlády.
To neznamená rozdělovat Evropu, nýbrž vytvořit aktivní a neelitářskou avantgardu.