čeština | angličtina | němčina | ruština
ala | alfa | alma | palba

alba

Český výkladový slovník

Co znamená alba?

alba

bílé kněžské roucho

Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje alba?

alba · podstatné jméno

+
++

Možná hledáte...