čeština | angličtina | němčina | ruština
alba | alfa | ala | palma

alma

Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje alma?

alma · podstatné jméno

+
++

Možná hledáte...