čeština | angličtina | němčina | ruština

antisemitismus

Český výkladový slovník

Co znamená antisemitismus?

antisemitismus

nepřátelství nebo předpojatost vůči židům (nebo Židům)

Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje antisemitismus?

antisemitismus · podstatné jméno

+
++

Možná hledáte...