čeština | angličtina | němčina | ruština

ateismus

Český výkladový slovník

Co znamená ateismus?

ateismus

otevřené popírání boha či božstev filos. teoretické popírání boha (bohů), jeho existence či působnosti ve vztahu k člověku a světu neznabožství, bezbožnost

Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje ateismus?

ateismus · podstatné jméno

+
++

Možná hledáte...