čeština | angličtina | němčina | ruština
vtom | Tom | nato | zato

atom čeština

Význam Český výkladový slovník

Co znamená atom?

atom

nejmenší jednotka chemických prvků, sestávající z kladně nabitého jádra a záporně nabitých elektronů

Synonyma Česká synonyma

Která slova mají podobný význam jako atom?

atom čeština » čeština

donor akceptor

Gramatika Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje atom?

atom · podstatné jméno

+
++

Věty Česká databáze vět

Jak se používá atom?

Jednoduché věty

Molekula vody dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku.
Atomy tvoří molekuly.
Atomy se skládají z protonů, elektronů a neutronů.

Citáty z filmových titulků

Všechny nás to roztrhá na atomy.
Jako atomy v kosmu sovětského Ruska.
My používáme to nejjednodušší: atom.
Převezmou vás buňku po buňce. atom po atomu.
Byly to pouze atomy putující prostorem rychlostí světla. A za okamžik se tady znovu složily do tvaru popelníku.
Když jsme se znovu sIožiIi, naše atomy se promíchaly.
Mojí jedinou nadějí je na jít tu mouchu, znovu s projít tím přístrojem a modlit se, aby se naše atomy rozpIetIy.
Rozbít atom!
Můžete vidět nebo změřit atom?
Sluneční paprsek je tvořen mnoha atomy!
Rozdělil atom.
Jako dva atomy.
Ne. Jsem tu, abych praktikoval medicínu, ne abych nechal poletovat své atomy vesmírem v tomhle vynálezu.
Znamená to, že jsou z nich volně poletující atomy?
Rozbili jsme atom.
Lidé znají atom, ale nedokážou ovládnout kosmické paprsky.
Volný elektron v atomu mědi se odštěpí, aby obíhal další atom, a tak přenáší náboj vedením.
Volný elektrony přeskakujou z atomu na atom rychlostí světla.
Ano, z atomu na atom.
Vždyť sluneční záření nemůže být viděno ani změřeno! Můžete vidět nebo změřit atom?
Jedná se, hádám, o nejdůležitější objev od doby, co Rutherford rozbil atom.
Je možné přežít jako atom v paprsku transportéru?
Atom, neutrony. Teď se lítá i na Měsíc.
Jedná se o kompletní duplikaci hmoty. Situaci, kdy každičký atom, každičká molekula je zdvojena zde, na to, že zrcadlově obráceně.
Nedokážete poskytnout ani atom pravdy!
Můžete vidět nebo změřit atom?!
Situaci, kdy každičký atom, každičká molekula je zdvojena zde, na to, že zrcadlově obráceně.
Odeberu ti znalosti, atom po atomu.
Vzpomínám si, že existovaly trochu pochybné reaktory na rozštěpený atom. Výsledkem byly jedovaté vedlejší účinky a reaktory byly ve fůzní éře vyměněny.
A to je Tom Atom.
Jsem Tom Atom a jistě se nebudete zlobit, když vás pozvu do našeho světa.
Mluví o něm, jako kdyby rozbil atom.
Jeden atom se zatoulá. se nikdy neobjevíte.
Ještě před 50 lety jste považovali atom za nejmenší částici. Pak jste ho rozbili a vysypala se z něj spousta svinstva.
Říká se, že každý atom v našem těle býval součástí hvězdy.
Oh, tak to ne. Chci cítit jak ty sónické pulzy rozpouštějí každý atom téhle špíny na mém těle.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Vědci IBM sice dokázali, že je možné manipulovat jednotlivými atomy, činnost ovšem dosud nemá žádné praktické využití.
Atom koneckonců nerozstěpís a rychlost světla nepřekročís.
Je neuvěřitelné, že v podstatě stačí jakákoli interakce mezi dvěma celky, např. atomy či elementárními částicemi, jež jsou nositeli informací.
Tato předtucha doprovázela zrod elektřiny a automobilu. Teď, kdy se vědě podařilo dostat se ještě hlouběji pod povrch přírodního světa, kdy objevila nejen atom, ale například i genetickou skladbu člověka, tato obava dále sílí.

Možná hledáte...