čeština | angličtina | němčina | ruština
ala | žula | rula | paula

aula čeština

Význam Český výkladový slovník

Co znamená aula?

aula

slavnostní síň

Synonyma Česká synonyma

Která slova mají podobný význam jako aula?

aula čeština » čeština

hlediště síň sál auditorium

Gramatika Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje aula?

aula · podstatné jméno

+
++

Věty Česká databáze vět

Jak se používá aula?

Citáty z filmových titulků

Aula Palucia? Toho vojevůdce?
Promiňte, je támhleto školní aula?
Z jazyka jeho muže Aula, než byl umlčen navždy.
Promiňte, je támhleto školní aula? Lituji, nevím.
Aula byla vyprodaná do posledního místa.
Představ si, že jsem si vymkl kotník před městem, když jsem spadnul z koně. A strávil jsem několik dní doma u Aula Plautia, který projížděl kolem v době nehody.
A nejlíp bych udělal, kdybych zabil Aula a Pomponii. A ji unést a odnést do svého domu.
Takže caesar vzal od Aula, aby mohl darovat Viniciovi?
Calhounská aula.
Obávám se, že Batiatus podezřívá ze smrti Aula.
Aula.
Coolidgeova aula, mělo by to být tady.
Přijď dnes v osm večer na Královskou lékařskou fakultu, aula H.
Jen říkám, že tahle aula by si zasloužila trochu víc pozornosti.
Velká aula.

Možná hledáte...