čeština | angličtina | němčina | ruština
ala | žula | rula | Paula

aula

Český výkladový slovník

Co znamená aula?

aula

slavnostní síň

Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje aula?

aula · podstatné jméno

+
++