čeština | angličtina | němčina | ruština

Český výkladový slovník

Co znamená aureola?

aureola

zářící kruh kolem hlavy světce

Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje aureola?

aureola · podstatné jméno

+
++

Možná hledáte...