1. STUPEŇ herecký 2. STUPEŇ herečtější 3. STUPEŇ nejherečtější

nejherečtější čeština

Skloňování nejherečtější skloňování

Jak se skloňuje nejherečtější?

nejherečtější · přídavné jméno

+
++
Doporučujeme...Kurzy španělštiny online pro samoukyPodívat se onlinejazyky.cz »

Možná hledáte...