1. STUPEŇ herecký 2. STUPEŇ herečtější 3. STUPEŇ nejherečtější

nejherečtější čeština

Skloňování nejherečtější skloňování

Jak se skloňuje nejherečtější?

nejherečtější · přídavné jméno

+
++

Možná hledáte...