1. STUPEŇ heroický 2. STUPEŇ heroičtější 3. STUPEŇ nejheroičtější

nejheroičtější čeština

Skloňování nejheroičtější skloňování

Jak se skloňuje nejheroičtější?

nejheroičtější · přídavné jméno

+
++

Možná hledáte...