1. STUPEŇ hygienický 2. STUPEŇ hygieničtější 3. STUPEŇ nejhygieničtější

nejhygieničtější čeština

Skloňování nejhygieničtější skloňování

Jak se skloňuje nejhygieničtější?

nejhygieničtější · přídavné jméno

+
++

Možná hledáte...