1. STUPEŇ hysterický 2. STUPEŇ hysteričtější 3. STUPEŇ nejhysteričtější

nejhysteričtější čeština

Skloňování nejhysteričtější skloňování

Jak se skloňuje nejhysteričtější?

nejhysteričtější · přídavné jméno

+
++

Možná hledáte...