1. STUPEŇ hypnotický 2. STUPEŇ hypnotičtější 3. STUPEŇ nejhypnotičtější

nejhypnotičtější čeština

Skloňování nejhypnotičtější skloňování

Jak se skloňuje nejhypnotičtější?

nejhypnotičtější · přídavné jméno

+
++

Možná hledáte...