DOKONAVÝ VID ubýt NEDOKONAVÝ VID ubývat

ubývat čeština

Synonyma ubývat synonyma

Která slova mají podobný význam jako ubývat?

Časování ubývat časování

Jak se časuje ubývat?

ubývat · sloveso

Příklady ubývat příklady

Jak se používá ubývat?

Citáty z filmových titulků

To si vymyslela ta nemocnice, které začali ubývat pacienti.
Dobrý, musí jim to tam teď rychle ubývat.
Není čas volat Waltera. Možností bude rychle ubývat.
Nechte ji přibývat a ubývat.
Zítra začne měsíc ubývat.
Postupně bude těch začerněných řádků ubývat.
Začíná ti ubývat návratnost, Greyová.
Jakmile impulsy začnou ubývat, měla by být v pořádku.
Ne, já si neuvědomovala, jak moc jsem to všechno milovala, dokud nepřišel jistý věk a začalo ubývat rolí.
Jak bude ubývat kyslíku, půjde za lahvemi se stlačeným.
Dělala jsi pokroky, ale nemůžeš v Prahu zůstat, jestli budeš dál ubývat na váze.
Vsadím se, že příští týden bude ve městě ubývat vzácných předmětů.
Když je vypneme, začne dole ubývat kyslík.
Což značí, že mu začínají ubývat síly.
Po úplňku začne ubývat.
Začalo ubývat ryb.
Konečně se mi to začíná líbit. -Teď už začnou ubývat.
Vždyť bude stejně ubývat.
Když na jednom místě vegetace začne ubývat dospělé kobylky uvolní feromony, které říkají ostatním, že musí jít.
Možností bude rychle ubývat.
Pokud nezačnete nahrávat, vaše peníze. Vaše peníze budou dále ubývat.
Tak tu mašinu oprav, jinak začne rukojmích rychle ubývat.
Dokud mi budou ubývat měsíce.
Láme mi srdce to vidět ubývat.
Ale naběračku po naběračce začínají těstoviny ubývat.
Během let jich začalo ubývat.
Tato místa přicházejí a odcházejí jako veřejné podpory vosk a ubývat.
Postavíš se tam, budeš vypadat mile, doufat, že oni vypadají víc, no a pak, začnou králíci ubývat.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Práce na venkově bude ubývat a počet míst v zemědělském sektoru se bude pravděpodobně snižovat.
Populace eurozóny v produktivním věku se do roku 2005 rozrůstala, ale od roku 2015 jí začne ubývat.
Metaforicky řečeno, vojenská moc zajišťuje jistý stupeň bezpečí, který je pro politický a ekonomický řád totéž, co kyslík pro dýchání: nepoutá mnoho pozornosti, dokud nezačne ubývat.
Pokud také rozvojové země v průběhu století zbohatnou, bude i zde malárie pravděpodobně spíše ubývat nežli přibývat.
Nestálosti v Asii začalo ubývat po finanční krizi konce 90. let.
Pracovních míst bude i nadále ubývat. Budoucí generace ponesou zátěž spojenou s explozí veřejného dluhu.
Vždyť jak výslovně varoval Mezivládní panel OSN ke změně klimatu, pokud emise do roku 2015 nepůjdou dolů a nebudou pak už jen ubývat (přičemž dnes je celkovým trendem jejich růst), překročíme hranici, za níž už nebude návratu.
Pracovních míst bude i nadále ubývat.
Vedoucí činitelé EU si ale dosud neuvědomili, co všichni ostatní vědí: že totiž evropské obyvatelstvo nejen stárne, ale že ho navíc ubývá a v dalších desetiletích bude dále strmě ubývat.

Možná hledáte...