1. STUPEŇ ubohý 2. STUPEŇ ubožejší 3. STUPEŇ nejubožejší

ubožejší čeština

Skloňování ubožejší skloňování

Jak se skloňuje ubožejší?

ubožejší · přídavné jméno

+
++

Možná hledáte...