ubožák čeština

Význam ubožák význam

Co znamená ubožák?

ubožák

ten, kdo je ubohý, nešťastný, trpící  Přijdou jednou tihle naši milí bratři do krčmy a ulehnou na pec, aby měli pokoj; ubožáci utrmácení. expr. nadávka značící, že adresát je ubohý, neschopný nebo součástí morální spodiny

Synonyma ubožák synonyma

Která slova mají podobný význam jako ubožák?

Skloňování ubožák skloňování

Jak se skloňuje ubožák?

ubožák · podstatné jméno

+
++

Příklady ubožák příklady

Jak se používá ubožák?

Citáty z filmových titulků

Mluví s vámi ubožák.
A dostal ten ubožák své krocany zpátky?
Ubožák!
To je škoda, těšil jsem se jak se pomstím, když mi kterýkoliv ubožák odmítne sloužit, ale teď je tomu jinak.
V podstatě jsi ubožák!
Ubožák.
Byl to chudej starej ubožák s ochrnutou dcerou. Dře, aby nemusela jít do hospicu.
Ale jinak, ubožák.
Kdo to potom byl? Kdo byl ten ubožák, který zemřel místo mě?
Je to malý ubožák.
Je lepší žít jako ubožák než pod ochranou spořádané společnosti, kdy je všechno předvídatelné, všechno dokonalé.
Ubožák, pomátl se.
Abyste otřásla Philipovou samolibostí, musí to být ten největší ubožák.
Jsem ubožák, kterého král vytrhl z rodu mocných, protože se mu tak zlíbilo.
Mluví s vámi ubožák. Mám nedostatky jako každý.
Jen ubožák platí.
Teprve teď jdete, otče? Ten ubožák vás tolik volal.
Ubožák, má nemocného ptáčka.
To ty jsi ubožák.
Než by se tento ubožák plahočil životem jako jednonohý mrzák, můj pán mu raději dopřál výsadu lehké smrti.
Jsem ubožák, neboť jsem promarnil svůj život.
Mata-jane.. říkají, že jsi takový ubožák, že sis nic nedal stranou, abys mohl oslavit svůj výstup na Narajamu.
Ty jsi ubožák, Riggane. Válíš se s tím divadelním zmetkem v týhle díře pro osm set lidí.
Ubožák Dominique.
Kdo je ten ubožák, pane?
Ty jsi ubožák.
Dumá, ubožák, a nevím, co si myslí.
Pořád se cítím jak ubožák.
Je to ubožák.
Ten ubožák si dokonce myslí, že tato pacientka je jeho dcera.

Možná hledáte...