bosý | bohr | mnohý | pouhý
1. STUPEŇ ubohý 2. STUPEŇ ubožejší 3. STUPEŇ nejubožejší

ubohý čeština

Význam ubohý význam

Co znamená ubohý?

ubohý

(člověk, který je) bez vlastního zavinění ve špatné situaci  Při autonehodě přišel o oba rodiče. Ubohé dítě! (člověk) špatných lidských vlastností.  Jestliže lžeš i vlastní ženě, tak to jsi tedy dost ubohý.

Synonyma ubohý synonyma

Která slova mají podobný význam jako ubohý?

Skloňování ubohý skloňování

Jak se skloňuje ubohý?

ubohý · přídavné jméno

+
++

Příklady ubohý příklady

Jak se používá ubohý?

Citáty z filmových titulků

Jste ubohý. Jste slabý. Jste líný tvor.
Můj ubohý příteli!
Ubohý Fritz.
Jsi jen ubohý zlodej.
Slyšel jsi me, ubohý malý zlodejícek.
Ubohý Kringeleine.
Můj ubohý příteli, jsi zraněn.
Ubohý, neškodný pomatenec, tkerý jedl pavouky a mouchy.
Ubohý vidlák.
Ubohý pan Bone.
Cože? - Ubohý hlupák.
A já ubohý sirotek bez matky a bez otce vychovaný u Komančů.
A ubohý.
Ano, jsi ubohý.
Declane, ubohý muži.
Námořníci, náš ubohý kapitán už nežije.
Ubohý bratranec.
Ubohý hlupáku!
Jsi jen ubohý zloděj.
Slyšel jsi mě, ubohý malý zlodějíček.
Ty můj ubohý, trpící miláčku, tiško.
Ubohý baron, tolik potřeboval peníze.
Ubohý Saul.
Ubohý potůček protéká vesnicí dolů z kopců.
Jste ubohý malý mužíček.
Můj ubohý Larry.
Jsem jen ubohý příslušník buržoazie.
Ubohý Walter.
No dobře. Ubohý chlapec.
Ubohý, věrný Frank.
Bylo to, jako by se do jeho srdce vplížilo zlo. Můj ubohý Sam.
Ubohý naiva. Ty jeho karetní triky.
Já taky, a to jsem ubohý obchodník.
Ubohý profesor.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Ubohý výkon Evropy na dodavatelské straně není výsledkem špatného výkonu; jde o politickou volbu.
Právě proto dosud kolektivně odvádíme tak ubohý výkon při řešení enormního vzestupu nerovnosti mezi průmyslovou střední třídou a plutokratickými boháči, jehož jsme svědky v poslední generaci.

Možná hledáte...