uctivý ohled čeština

Synonyma uctivý ohled synonyma

Která slova mají podobný význam jako uctivý ohled?

uctivý ohled čeština » čeština

zbožná úcta pieta

Gramatika uctivý ohled gramatika

Jak se gramaticky správně používá uctivý ohled?

uctivý + ohled · přídavné jméno + podstatné jméno

++

Příklady uctivý ohled příklady

Jak se používá uctivý ohled?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Lokální činitelé využívali rostoucích příjmů během boomu k financování svých zamilovaných projektů nebo ke zvyšování platů a požitků, aniž brali velký ohled na budoucí náklady.
Například vůbec nebere ohled na kulturu strategického nepřátelství vůči USA - a vůči americkým strategickým cílům v asijských a pacifických oblastech -, která je v LOA už dlouho hluboce zakořeněná.
V minulosti se ohled na dlouhou podnikovou životnost stal terčem kritiky za to, že omezuje růst.
Předně je tu jistý morální ohled.
Kromě toho umocnila ruskou touhu vytvořit speciální bilaterální rusko-německý vztah, jenž by nebral ohled na kontext EU.
Ohled na lidská práva ale nijak nezastavil celosvětový pokles odborářského hnutí.
Jsou sice nuceny brát ohled na politické mantinely, jako třeba v Belgii, Itálii či Španělsku, ale zřídka je svazují právní meze.
Má-li být debata o Obamově zahraniční politice konstruktivní, musí brát ohled na dějiny USA ve dvacátém století.
Cožpak by neměl být brán stejný ohled na politický nátlak, jemuž čelí prezident Koštunica, a na citlivost srbského národa?
V neposlední řadě bychom pak měli podporovat postupné institucionální reformy, které vzniknou v dané zemi a budou brát ohled na její specifika.
FPC je dnes součástí Bank of England, což má tak nějak zajišťovat, že měnová politika bude brát ohled na finanční sektor.
Odpověď, kterou my jako jednotlivci přijímáme, zní, že jsme svobodní, protože si společně vládneme a nevládne nám žádný orgán, který na nás nemusí brát ohled.
Pokud bohaté země nebudou na tyto strukturální záležitosti brát ohled, bude se propast mezi úspěšnými a neúspěšnými zeměmi dále rozšiřovat.
Nebrali ohled na to, že takovéto skladování hlavic je prostě dodržováním základních postupů správné manipulace.
Chce-li prezident Barack Obama obnovit morální vedení Ameriky, musí učinit zadost své rané rétorice - ztělesněné v jeho projevech v Istanbulu a Káhiře na počátku jeho prezidentského působení -, která demonstrovala skutečný ohled na utiskované.
Na hodnoty zastávané církví se bral náležitý ohled.
Jisté je jen to, že při svém rozhodování nebude brát ohled na možné dopady své politiky na zbytek světa, takže politici a centrální bankéři postižených zemí se budou muset vyrovnat s důsledky sami.
Tyto cíle by měl sledovat dál a přitom projevovat maximální ohled k uvězněným civilistům v Gaze.
Odmítání dnešních elit prosazovat efektivní rovnováhu zmíněných tří mocí se viditelně přetavilo v ochabující ohled na veřejné blaho.
Předně je tu jistý morální ohled. Hledíme-li stranou, když dochází k vraždění našich lidských bližních, něco není v pořádku.
Posouzení, zda ten či onen deficit bere ohled na budoucí generace, závisí na tom, jakým způsobem je vládou nastaven systém zdanění a výdajů.
A tak na budoucnost nebereme ohled.
Řidiči už dávají přednost chodcům, stejně jako v Ženevě nebo Mnichově (zatímco v Moskvě musí lidé uhýbat řítícím se autům, jejichž řidiči naprosto neberou ohled na bezpečnost chodců).

Možná hledáte...