uctění čeština

Skloňování uctění skloňování

Jak se skloňuje uctění?

uctění · podstatné jméno

+
++

Příklady uctění příklady

Jak se používá uctění?

Citáty z filmových titulků

Zítra se bude konat obřad k uctění památky všech britských vojáků, kteří umřeli ve válce, jelikož podobné ztráty se týkají i vás, přijměte zvláštní pozvání zúčastnit se obřadu.
A kadidlo, k uctění Boha.
Alespoň zapalme kadidlo na uctění Buddhy.
V Kalkatě žili mladí muži, kteří se náhle rozhodli věnovat své životy k uctění slunce.
A nyní prosím o uctění památky velkého Mistra Hu minutou ticha.
Připravte se k uctění památky bitevní lodi Spojených států amerických Arizona.
Sešli jsme se dnes k uctění památky našeho drahého zesnulého.
Při této vznešené události, kdy jsme se tu sešli. nejen k oslavě mého šedesátiletého panování. ale k uctění skutečně vznešené velikosti.
Uctění jeho památky možná bylo předčasné.
Obřad k uctění památky kadeta Alberta se bude konat dnes večer v západní zahradě.
Sešli jsme se zde dnes všichni k uctění památky muže, skladatele, jednoho z nejvýraznějších na světě.
My k uctění Boha zvony nepotřebujeme.
A dokud to neuděláme, budeme stát v cestě uctění její památky a památky všech vojáků, kteří zemřeli, kteří položili život za vlast.
K uctění historických událostí, zabíjíte a jíte zvířata.
K uctění střelce Františka Dolase!
Předsedající žádá poslance o minutu ticha k uctění pana Philipa Michaela Santore.
Nejlepší způsob uctění památky Tomlina Dudeka.
Všichni nechť se shromáždí u vlajky k uctění památky. Obřad řídí plukovník Blake.
K uctění jejich památky zakončíme tuto bakalářskou bohoslužbu, stejně jako všechny bohoslužby tady, čtením z knihy vzpomínek.
Sešli jsme se tu. k uctění památky Thomase James Sennetta.
K uctění tvého vznešeného činu jsem splnil přání bez odejmutí života.
Pamatuješ, jak jsme hráli poprvé baseball po bohoslužbě k uctění památky mého otce?
Sešli jsme se zde dnes k uctění památky našeho drahého zesnulého.
K uctění památky zesnulého velitele se bude konat státní pohřeb.
To jako na uctění památky toho mrtvého.
Nezapomeňte, že zítra je jako každý měsíc volno na uctění památky zesnulých.
Opravdu důstojné uctění památky.
Na uctění Javierovy památky zašlete všechny dary módnímu domu Javier. Domovu všech, kdo v módním průmyslu trpí drogovou závislostí.
K uctění vašeho příchodu navrhuji uspořádat za úsvitu slavnost.
Obětuji stovku býků k uctění tvého vítězství.
A to není její zrada, ale uctění její památky.
K čemu to sakra je? K jejich uctění. Pro jejich památku.
Nemohu odolávat volání svého národa k uctění svého císaře, vyhnání barbarů a obranu Šóguna.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Čao v politbyru poukazoval na skutečnost, že myšlenky vyjadřované studenty i občany na uctění Chuovy památky, na protest proti korupci a na projev touhy po demokracii jsou ve skutečnosti stejnými myšlenkami, jaké zastává i samo politbyro.

Možná hledáte...