DOKONAVÝ VID uctít NEDOKONAVÝ VID uctívat

uctívat čeština

Synonyma uctívat synonyma

Která slova mají podobný význam jako uctívat?

Časování uctívat časování

Jak se časuje uctívat?

uctívat · sloveso

Příklady uctívat příklady

Jak se používá uctívat?

Citáty z filmových titulků

Až bude země opravdu potřebovat odvážné muže, tak bude dál sedět na zadku v křesle a nechá se uctívat.
Říkám, že jste začala uctívat Margo v San Francisku, že? Přesně tak.
Až budeš faraonem, budeš moct propustit svůj lid, uctívat jakéhokoliv boha budeš chtít. dokud já budu moci uctívat tebe.
Neudělám z něho mučedníka, kterého bys mohla uctívat. V noci mezi nás nevstoupí žádný přízrak.
Nepřipadalo vám jako rouhání, že jste se nechala uctívat v okázalém oblečení a zároveň jste bojovala ve jménu boha?
V nepřítomnosti ho lidé začali uctívat jako boha. Proč by jim měl ukázat, že je obyčejný smrtelník?
Budou nazývat Syna člověka mnohými jmény a uctívat Jeho jméno.
Musela jsem si kleknout a uctívat ho jako Boha, aby byl ke mně hodný.
Budete mě uctívat jako to dělali vaši otcové.
Řekl jsem, budete mě uctívat.
Jak vás budou moci uctívat, když jim ublížíte?
Nemusíte ho uctívat jen proto, že předstírá, že je svatý.
Když otroci začali uctívat Světlo, byli opět nespokojení.
Až bude zeme opravdu potrebovat odvážné muže, tak bude dál sedet na zadku v kresle a nechá se uctívat.
A protože je Bůh všude, je přirozené uctívat stromy. kameny, řeku.
Až budeš faraónem, budeš moci propustit svůj lid, uctívat jakéhokoli boha, prosím. Tak dlouho, dokud já budu moci uctívat tebe.
Neudělám z něho mučedníka, kterého bys mohla uctívat.
Chceš ji uctívat a bránit?
Sama sebe nechala uctívat jako svatou, tvrdíc, že byla poslána bohem, mimo jiné proto, aby mohla vést válku a prolévat krev.
V nepřítomnosti ho lidé začali uctívat jako boha.
Musím prolít krev a donutit lidi mě uctívat.
Mohu být první, kdo tě bude uctívat jako boha?
Nestačí jen nahromadit mrtvé jeden musí vědět, jak je uctívat.
Ale v širším slova smyslu, nemůžeme věnovat nemůžeme zasvětit, nemůžeme uctívat tuto zemi.
Musí se stát jedním z lidu, uctívat tvůrce, a souhlasit s přijetím nástroje poslušnosti.
Troufáte si vzdorovat těm, které byste měl uctívat na kolenou.
A budou ho uctívat jako paraziti.
Teď všechna stvoření budou milovat noc a uctívat gobliny jako své bohy.
Podle mě. bys mu měla postavit chrám a uctívat ho.
Oni budou stále uctívat jeho památku. protože on byl, a vždycky bude, hrdina, který žil a zemřel pro svůj lid.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Měli bychom uctívat rasisty?
Ve vztahu k valné části našeho jednání v současném světě se tyto pojmy vytratily, avšak máme-li i nadále uctívat život, především život lidský, je pro nás nezbytně nutné tyto pojmy znovu nalézt ve vztahu k novým možnostem, jež otevírají vědy o životě.

Možná hledáte...