Abaddon francouzština

Význam Abaddon význam

Co v francouzštině znamená Abaddon?

Abaddon

(Christianisme) Ange exterminateur de l’abîme.

Příklady Abaddon příklady

Jak se v francouzštině používá Abaddon?

Citáty z filmových titulků

Son nom hébreu est Abaddon, mais son nom latin est Exterminans.
Jehož jméno v hebrejštině je Abaddon, ale v jazyce latinském jeho jméno jest Exterminans.
Bienvenue à l'entrepôt spatial des trésors perdus d'Abaddon.
Vítám vás v Abaddonově Skladu Ztracených Pokladů.
M. Abaddon.
Pane Abaddone.
Très observateur de votre part, M. Abaddon.
Jste velmi vnímavý, Pane Abaddone. V práci se mi to hodí.
M. Abaddon, veuillez me suivre.
Ano, pane. Pane Abaddone, prosím, pojďte za mnou.
Selon Abaddon, les trésors perdus du quadrant Delta.
Podle Abaddona jde o ztracené poklady Delta Kvadrantu.
Si Abaddon avait su cela, il ne l'aurait pas vendu pour si peu.
Kdyby to Abaddon věděl, nikdy by ji nesměnil za pár plazmových spojek.
M. Abaddon?
Pane Abaddone?
Abaddon, le Grand Dévoreur, qui guidera le monde vers les ténèbres.
Abaddon, Velký Požírač, který svrhává svět do zatracení.
Acclamez tous Abaddon, le Grand Dévoreur.
Buď zdráv Abaddone, Velký Požírači.
Si Abaddon est la personnification de la mort, voyons comment il se comporte avec moi.
Když je Abaddon poslem smrti podíváme se, jak si poradí se mnou.
Elle s'est fermée quand Abaddon a été détruit.
Uzavřela se,když byl Abaddon zničen.
Voici Matthew Abaddon.
Tohle je Matthew Abaddon.
Tu as tué Abaddon.
Zabil jsi Abaddona.

Možná hledáte...