lepek čeština

Překlad lepek francouzsky

Jak se francouzsky řekne lepek?

lepek čeština » francouzština

gluten

Příklady lepek francouzsky v příkladech

Jak přeložit lepek do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

Pšeničný lepek.
Du gluten de blé.
Dělám je jenom když je pryč, protože má alergii na lepek.
Je ne le fais que quand il est absent car il est allergique au gluten.
I ty jsi alergická na lepek?
Tu es allergique au gluten?
Můj syn je alergický na lepek.
Mon fils est allergique au gluten.
Ani jsem nevěděl, že nějaký lepek jím.
Je ne savais même pas que je mangeais du gluten.
Prescetarian, může obsahovat lepek.
Le poisson peut contenir du gluten.
Ne. - Taky to může být reakce na lepek.
Quelquefois, c'est le gluten.
Mandlové mléko, sojové mléko, sojová omáčka s mlékem a bez sóji, nasekané lusky, sojové špagety Kuchař sóji a sojové karbanátky, lepek, ultravegetariánský nehmotný sýr.
Beurre d'amandes, lait de soja, sauce sans soja aromatisée au soja, cosses d'épeautre, spaghetti au soja et boulettes à base de soja, gluten sans pesticides, fromage ultra-végétalien.
Jablkový koláč obsahuje lepek. Máma říkala, že je špatný pro koncentraci.
Le gluten est mauvais pour ma concentration.
Máma říkala: žádny lepek.
C'est maman qui l'a dit.
A když mu z jídelníčku odstranili lepek, trochu mu to pomohlo.
Quand ils ont enlevé le gluten de son alimentation, ils se sont aperçus que les gens se moquaient moins de lui.
Co když má alergii na lepek?
Et s'il était allergique au gluten?
Co je to lepek?
Quel gluten?
Co jí mám říct? Řekni jí, že nemá alergii na lepek, jen maskuje poruchu příjmu potravy.
Dis lui qu'elle n'est pas allergique au gluten, elle dissimule juste un trouble alimentaire.

Možná hledáte...