sophiin čeština

Příklady sophiin francouzsky v příkladech

Jak přeložit sophiin do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

A venku je Sophiin zabiják. - O toho se postarám.
Et le tueur de Sophie est en bas.
Vy jste Philippe, Sophiin bratr?
Vous êtes le frère de Sophie?
Co, myslíš si že budu riskovat Sophiin život pro pár babek?
Tu penses que je vais risquer la vie de Sophie pour quelques dollars?
Řekl jsem mu, ať zkontroluje Sophiin mobil.
Je lui ai demandé de vérifier le cellulaire de Sophia.
Já jsem Zach. Sophiin otec.
Je suis Zach, le père de Sophie.
Jsem Sophiin táta.
Je suis le père de Sophie.
Ale myslím, že Sophiin čaj je o trošičku lepší.
Mais le thé de Sophia est quand même meilleur.
Je to hodně dávno. Doručovat všechny ty květinové vazby na Sophiin zásnubní večírek tě muselo hodně bolet.
Livrer tous ces bouquets aux fiançailles de Sophia a dû te refroidir.
Jsem Sophiin přítel.
Je suis le petit-ami de Sophia.
Sophiin nový přítel.
C'est le nouveau petit ami de Sophie.
Počkat, co tu dělá Sophiin lustr?
Que fait le lustre de Sophie ici?
Sophiin život nebo můj.
La vie de Sophie ou la mienne.
Začínám si myslet, že to je jeden velekj Sophiin trik.
Je commence à me demander si tu ne vas pas remporter le tournoi à toi toute seule.
I teď mi Sophiin úsměv drásá duši.
Encore maintenant, le sourire de Sophie irradie mon âme.

Možná hledáte...